Page title

Generálny pardon 2023
Uhraďte dlžné poistné, doplňte chýbajúce výkazy a odpustíme vám penále
Generálny pardon 2023
Rodičovský dôchodok
Chcete vedieť viac? Pripravili sme odpovede na vaše najčastejšie otázky
najčastejšie otázky, Rodičovský dôchodok
Elektronický účet poistenca je tu pre vás
Získajte údaje online a šetrite čas i peniaze
Získajte údaje online a šetrite čas i peniaze.
Na čo prispievam? Na čo mám nárok?
Sociálne poistenie na Slovensku v skratke
Sociálne poistenie na Slovensku v skratke
Domáce dôchodky
0800 123 123
Zahraničné dôchodky
0800 500 599
eSlužby
0906 171 737
Ostatné
0906 171 989

Zistite teraz veci jednoduchšie!

Zvoľte si životnú situáciu, v ktorej sa nachádzate alebo vašu rolu v sociálnom poistení a nájdite všetky dostupné informácie a postupy, ako si v Sociálnej poisťovni vybavíte to, čo potrebujete. Ľahšia orientácia a zrozumiteľnejší obsah na novom webe – rýchlejšie informácie i vybavenie.

Aktuality a dôležité informácie

generalny pardon 2
20.03.2023

Sociálna poisťovňa v súčasnosti postupne uplatňuje na dlžníkov, ktorí splnili podmienky, generálny pardon. Jednou z podmienok (pre zamestnávateľov a zahraničné SZČO) je aj predloženie chýbajúcich výkazov poistného. Sociálna poisťovňa preto pre dlžníkov-zamestnávateľov pripravila užitočnú pomôc...

esluzby funguju
16.03.2023
TOP

Sociálna poisťovňa oznamuje, že eFormuláre sú už pre klientov dostupné a rovnako je obnovený aj prístup do eSlužieb s elektronickým občianskym preukazom (eID). Sociálna poisťovňa zabezpečila opätovnú dostupnosť eFormulárov, ktoré klienti využívajú prostredníctvom webového portálu Sociálnej po...

Technické problémy
15.03.2023

Technické problémy spôsobili nedostupnosť eFormulárov, ktoré klienti využívajú prostredníctvom webového portálu Sociálnej poisťovne a čiastočnú nedostupnosť eSlužieb. Sociálna poisťovňa oznamuje, že naďalej pretrváva problém s dostupnosťou eFormulárov, ktoré klienti využívajú prostredníctvom w...

fill
14.03.2023

Hodnota bodu, ktorá je potrebná na výpočet sumy úrazových dávok, je v tomto roku 26,08 eura. V predchádzajúcom roku predstavovala sumu 24,22 eura, hodnota bodu sa teda zvýšila o 1,86 eura. Hodnota bodu je dôležitá pri určení sumy úrazových dávok – náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoloč...

Pandemickaocr
09.03.2023

Vzhľadom na viaceré nezrovnalosti vyskytujúce sa v praxi pri podávaní žiadosti o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné Sociálna poisťovňa opätovne pripomína základné podmienky podávania tejto žiadosti. Zároveň pripája niekoľko praktických príkladov k téme. Pri akej dávke je možné p...