Page title

Formuláre

64. Hlásenie úrazu

Hlásenie úrazu; SPÚ-NP-Int. 03

Skupina príloh

71. Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm

Žiadosť fyzickej osoby, na ktorú prechádzajú nároky na sumy dávky splatné ku dňu smrti poberateľa dávky, o vyplatenie týchto súm

Skupina príloh

75. Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku

Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku SPÚ-NP Int. 04

Skupina príloh

81. Request for payment of the benefit amount /change in the payment place of the benefit amount/repeated payment of the uncollected benefit amount

Request for payment of the benefit amount /change in the payment place of the benefit amount/repeated payment of the uncollected benefit amount

Skupina príloh

193. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach

Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach


199. Ehrenerklärung zum Pflegegeld-Gesuch zum Zwecke der Zahlung von Krankengeld in einer Krisensituation pro Monat (e)

Ehrenerklärung zum Pflegegeld-Gesuch zum Zwecke der Zahlung von Krankengeld in einer Krisensituation pro Monat (e)

Skupina príloh

200. Application for Pregnancy benefit

claim made during a crisis situation

Skupina príloh

201. Antrag auf Schwangerschaftsgeld

während der krisensituation geltend gemachte anspruch

Skupina príloh

Antrag auf Schwangerschaftsgeld:


256. Oznámenie čísla účtu alebo adresy, kam mi má Sociálna poisťovňa zasielať nemocenské/úrazový príplatok (prvé nahlásenie alebo nahlásenie zmeny pri ePN)

Oznámenie čísla účtu alebo adresy, kam mi má Sociálna poisťovňa zasielať nemocenské* / úrazový príplatok* (prvé nahlásenie alebo nahlásenie zmeny pri ePN)

Skupina príloh

257. Späťvzatie žiadosti o nemocenské /úrazový príplatok

Späťvzatie žiadosti o nemocenské /úrazový príplatok

Skupina príloh