Page title

Formuláre

100. Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ

Skupina príloh

101. Oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania

podľa článku 12 (2) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004. Toto oznámenie sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol vystavený PD A1 podľa článku 13 nariadenia (ES) ak osoba zvyčajne vykonáva činnosti zamestnanca a/alebo samostatnú zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátoch

Skupina príloh

102. Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca

na územie iného členského štátu EÚ

Skupina príloh

103. Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania

podľa článku 12 (1) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004. Toto oznámenie sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol vystavený PD A1 podľa článku 13 nariadenia (ES) ak osoba zvyčajne vykonáva činnosti zamestnanca a/alebo samostatnú zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátoch.

Skupina príloh

117. Čestné vyhlásenie samostatne zárobkovo činnej osoby o nevykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti

resp. zamestnanca o nevykonávaní činnosti zamestnanca v SR

Skupina príloh

118. Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 osobe, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba

alebo činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v SR.

Skupina príloh

119. Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako samostatne zárobkovo činná v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako samostatne zárobkovo činná v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ

Skupina príloh

122. Employer registration sheet


123. Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 pre štátneho zamestnanca

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 pre štátneho zamestnanca

Skupina príloh