Page title

Formuláre

270. Čestné vyhlásenie fyzickej osoby na účely dôchodkového poistenia z dôvodu členstva v cirkevnom, rehoľnom alebo v charitatívnom spoločenstve

Čestné vyhlásenie fyzickej osoby na účely dôchodkového poistenia z dôvodu členstva v cirkevnom spoločenstve, rehoľnom spoločenstve alebo v charitatívnom spoločenstve a výkonu pracovnej činnosti pre spoločenstvo bez práva na príjem.

Skupina príloh

271. Čestné vyhlásenie zamestnanca/povinne poistenej SZČO – vylúčenie povinnosti platiť poistné z dôvodu tehotenstva a materstva, ak nežiada o materské

Čestné vyhlásenie zamestnanca/povinne poistenej SZČO na účely uplatnenia vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie z dôvodu sociálnej udalosti tehotenstvo a materstvo, ak z tohto právneho vzťahu nežiada o materské.

Skupina príloh

272. Application of another insured person for maternity benefit

Application of father of a child/children up to six weeks from the date of birth and application of another insured person for maternity benefit.

Skupina príloh

273. Žiadosť o priznanie rodičovského dôchodku poberateľa dôchodku len z cudziny

Žiadosť je určená výlučne pre dôchodcu, ktorý poberá dôchodok len z cudziny a žiada o priznanie rodičovského dôchodku. Žiadosť sa nevzťahuje na poberateľov dôchodkov vyplácaných zo Sociálnej poisťovne a poberateľov dôchodkov vyplácaných z výsluhového zabezpečenia.

Skupina príloh