Page title

Vybaviť si výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie pri práci na dohodu

Ste študent a pracujete na základe dohody o brigádnickej práci študentov? Na čo máte nárok?

Mám nárok na uplatnenie odvodovo odpočítateľnej položky (OOP)?

Text

Áno, ak pracujete ako študent na základe dohody o brigádnickej práci študentov, máte právo určiť si u zamestnávateľa dohodu na účely uplatnenia odvodovo odpočítateľnej položky (OOP) a znížiť si vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie o odvodovú odpočítateľnú položku (OOP). Odvodová odpočítateľná položka (OOP) je 200 eur za kalendárny mesiac. Ak vymeriavací základ na základe určenej dohody je za kalendárny mesiac nižší ako 200 eur, odvodová odpočítateľná položka (OOP) je v sume tohto vymeriavacieho základu.

Ako je to v prípade, keď mám viacero dohȏd o brigádnickej práci?

Text

V jednom kalendárnom mesiaci si môžete uplatniť odvodovo odpočítateľnú položku (OOP) len na jednu dohodu o brigádnickej práci študentov.

Ako si uplatním odvodovo odpočítateľnú položku (OOP)?

Text
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Zamestnávateľa informujete písomne aj v prípade, že výnimku si ďalej u neho nebudete uplatňovať.

Ako sa bude v roku 2023 u študentov uplatňovať odvodová odpočítateľná položka?
Obsah

Študent, ktorý pracuje na základe DoBPŠ, ktorý si k 31. decembru 2022 uplatňuje výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie a chce si uplatňovať úľavu vo forme odvodovo odpočítateľnej položky (OOP) od 1. januára 2023 musia svojho zamestnávateľa písomne informovať o uplatnení OOP v decembri 2022.

Bližšie informácie spolu s čestným vyhlásením nájdete tu: Ako sa bude v roku 2023 u študentov alebo dôchodcov-dohodárov uplatňovať odvodová odpočítateľná položka

Čo ak môj príjem z dohody presiahne 200 eur?

Text

Ak presiahnete hraničnú sumu 200 eur platíte poistné na dôchodkové poistenie z vymeriavacieho základu, ktorý sa určí ako rozdiel medzi mesačným príjmom alebo priemerným mesačným príjmom a sumou 200 eur. Poistné za vás odvádza zamestnávateľ. Na účely úrazového poistenia a garančného poistenia sa suma 200 eur neodpočítava.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Za študenta pracujúceho na dohodu o brigádnickej práci študentov sa na účely sociálneho poistenia považuje aj študent pracujúci na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka účinnej od 1. januára 2020.