Page title

Zoznam dlžníkov s nesplnenou vykazovacou alebo oznamovacou povinnosťou

Text

Sociálna poisťovňa zverejnila 18. septembra 2023 nový zoznam dlžníkov s nesplnenou vykazovacou alebo oznamovacou povinnosťou. V zozname zverejňuje:

  • zamestnávateľov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ako aj obdobie, za ktoré táto povinnosť nebola splnená (vykazovacia povinnosť podľa § 231 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení).
  • zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov, ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO (oznamovacia povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení).

Tento zoznam neslúži na účely preverovania splnenia podmienok Generálneho pardonu 2023 (§ 293fz zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z.).

Počet záznamov v databáze: 11001

V tomto zozname Sociálna poisťovňa zverejnila fyzické a právnické osoby, ktoré si nesplnili svoju vykazovaciu alebo oznamovaciu povinnosť v termíne do  12. septembra 2023. 

Oproti zoznamu dlžníkov s nesplnenou vykazovacou alebo oznamovacou povinnosťou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby, ktoré svoju povinnosť splnili v termíne do 12. septembra 2023.

Dlžníci, ktorí svoju oznamovaciu alebo vykazovaciu povinnosť splnia do 20.septembra 2023 sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov, ktorý zverejníme v 39. týždni roku 2023.

Zamestnávateľ je v zmysle § 231 ods. 1 písm. r) zákona o sociálnom poistení povinný oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že bol z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa § 231 ods. 1 písm. f), t. j. predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zverejnený v tomto zozname, a to do 14 dní od zverejnenia.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov s nesplnenou vykazovacou alebo oznamovacou povinnosťou aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO).

Pre zobrazenie zoznamu dlžníkov, voči ktorým eviduje Sociálna poisťovňa pohľadávky kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s nesplnenou vykazovacou alebo oznamovacou povinnosťou, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť súbory

Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Chýbajúce podklady za obdobie
" H E D A N " s.r.o. Trebišov Jazerná 1 Košice Nad jazerom

12/2010

"FORES POLSKA" SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM Wspólna 3 Rzeszów

09/2004

"Hydrotechnológia Bratislava s r.o." Čajakova 14 Bratislava

08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019

"IPEK" spol. s r.o. SALVIOVA 3 BRATISLAVA

01/2004, 02/2004, 03/2004, 04/2004, 05/2004, 06/2004, 07/2004, 08/2004, 09/2004, 10/2004, 11/2004, 12/2004, 01/2005, 02/2005, 03/2005, 04/2005, 05/2005, 06/2005, 07/2005, 08/2005, 09/2005, 10/2005, 11/2005, 12/2005, 01/2006, 02/2006, 03/2006, 04/2006, 05/2006, 06/2006, 07/2006, 08/2006, 09/2006, 10/2006, 11/2006, 12/2006, 01/2007, 02/2007

"KVISZ-METÁL" Kft. Fö u. 83 Kemence

08/2005

"L A A B" spol. s r.o. Zvolenská cesta 13 Banská Bystrica

01/2011

"MAINTENANCE PROFI, s.r.o. " Rovníková 4 Košice Nad jazerom

08/2017

1. GEO s.r.o. Štúrovo nám. 26 Martin

01/2011

1. GEOREAL s. r. o. Kupeckého 46/A Pezinok

08/2022

1. MECHATRONICKA SPOLOCNOST S.R.O. KALOCZAYOVA 10/2 VRUTKY

01/2004, 02/2004, 03/2004, 04/2004, 05/2004, 06/2004, 07/2004, 08/2004, 09/2004, 10/2004, 11/2004, 12/2004, 01/2005, 02/2005, 03/2005, 04/2005, 05/2005, 06/2005, 07/2005, 08/2005, 09/2005, 10/2005, 11/2005, 12/2005, 01/2006, 02/2006, 03/2006, 04/2006

1. REAL SPOL. S R.O. BUDOVATELSKA 18 BRATISLAVA

05/2008, 06/2008

1. Slovenské neziskové servisné centrum Einsteinova 21 Bratislava

06/2011, 07/2011, 08/2011, 09/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011, 01/2012, 02/2012, 03/2012, 04/2012, 05/2012, 06/2012, 07/2012, 08/2012, 09/2012, 10/2012, 11/2012, 12/2012

1.A, s. r. o. Sama Chalúpku 534 Nižná

06/2012, 07/2012, 08/2012, 09/2012, 10/2012, 11/2012, 12/2012

1.KOMUNALNA,O.C.P.,LUBINA,A.S. LUBINA 265 LUBINA

01/2004, 02/2004, 03/2004, 04/2004, 05/2004, 06/2004, 07/2004, 08/2004, 09/2004, 10/2004, 11/2004, 12/2004, 01/2005, 02/2005, 03/2005, 04/2005, 05/2005

1.Stavivá, s.r.o. Zeleninárska 2 Michalovce

08/2010

10/10 COMMUNICATIONS s. r. o. Starojánska 9 Liptovský Ján

07/2023

1Filip s. r. o. Strojnícka 86 Bratislava - mestská časť Ružinov

07/2023

1Leona Group s. r. o. Betliarska 12 Bratislava - mestská časť Petržalka

10/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021

1Life s. r. o. Veľká Okružná 17 Žilina

07/2023

1st step, s.r.o. Bajkalská 4867/4 Prešov

01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023

2 K - Immobilien s. r. o. Kopčianska 10 Bratislava-Petržalka

05/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023

212 GROUP, s.r.o. Malinová 2881/51 Dunajská Lužná

05/2023, 06/2023, 07/2023

213 Media, s.r.o. Lazaretská 31 Bratislava

07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023

220 Energia Oy Sörnäistenkatu 15 Helsinki

03/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023

225 development s.r.o. Haanova 12 Bratislava

07/2023

24 LOGISTICS, s.r.o. Bernolákova 1 Senec

04/2009, 05/2009, 06/2009, 07/2009, 08/2009, 09/2009, 10/2009, 11/2009, 12/2009, 01/2010, 02/2010, 03/2010, 04/2010, 05/2010, 06/2010, 07/2010, 08/2010, 09/2010, 10/2010, 11/2010, 12/2010, 01/2011, 02/2011, 03/2011, 04/2011, 05/2011, 06/2011, 07/2011, 08/2011, 09/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011, 01/2012, 02/2012, 03/2012, 04/2012, 05/2012, 06/2012, 07/2012, 08/2012, 09/2012, 10/2012, 11/2012, 12/2012, 01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013, 01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014, 05/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023

24-7 Employment Solutions Parrock 198 Gravesend Kent

06/2016, 07/2016

24hpflegeservice GmbH Marktstrasse 40 Bad Kötzting

11/2014, 12/2014, 07/2016

2MAN, s.r.o. Vajnorská 100A Bratislava-Nové Mesto

07/2023

2MS GROUP, v.o.s. Rytierska 2 Bratislava

10/2009, 11/2009

2Mware, a.s. Vladimíra Clementisa 13 Trnava

07/2023

2SK, s.r.o. Lešková 3 Bratislava

10/2013, 11/2013, 12/2013, 01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014, 05/2014

2W Engineering Slovakia, s.r.o. Seberíniho 9 Bratislava

04/2009

3 DN KERAMIK,spol.s r.o. Veľký Klíž 224 Veľký Klíž

03/2007, 04/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007, 08/2007, 09/2007, 10/2007, 11/2007, 12/2007, 01/2008, 02/2008

3 TRADE, S.R.O. KUKUCINOVA 7 KOSICE

10/2004, 11/2004, 12/2004, 01/2005, 02/2005, 03/2005, 04/2005, 05/2005, 06/2005, 07/2005, 08/2005, 09/2005, 10/2005, 11/2005, 12/2005, 01/2006

3 X K S.R.O. Baračka 86 Trenčianske Teplice

02/2004

3+ s.r.o. Ipeľská 5144/15 Bratislava

09/2017

365 STORES s.r.o. Janka Palu 46/20 Nemšová

07/2023

365.invest, správ. spol., a. s. Dvořákovo nábrežie 4 Bratislava

07/2023

3E asset management, s.r.o. Braneckého 14 TRENCIN

04/2007, 05/2007

3ER LOGISTICS s.r.o. Sabinovská 12 Bratislava - mestská časť Ružinov

09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023

3K invest, s.r.o. Neslušská cesta 1317/84A Kysucké Nové Mesto

04/2015

3K, s.r.o. Kmeťova 16 Žilina

02/2007, 03/2007, 04/2007, 05/2007, 06/2007, 02/2008, 03/2008, 04/2008, 05/2008

3MON, s. r. o. Černyševského 10 Bratislava

11/2018

3plex Club, k.s. Palackého 103/33 Trenčín

06/2023, 07/2023

4 P&P Slovakia spol. s r.o. Pri Suchom mlyne 9 Bratislava

07/2023

4 walls, s.r.o. Anenská 4 Bratislava

06/2009, 07/2009, 08/2009, 09/2009, 10/2009, 11/2009, 12/2009, 01/2010

4B, s. r. o. Miloslavov 1246 Miloslavov

04/2017, 05/2017

4K Services s.r.o. M. Curie Sklodowskej 1511/5 Bratislava

07/2023

4phone s.r.o. Gelnická 22 Bratislava

10/2010, 11/2010, 12/2011