Page title

Zoznam dlžníkov

Text

Sociálna poisťovňa zverejnila 15. apríla 2024 nový zoznam dlžníkov. Sociálna poisťovňa v tomto zozname zverejňuje:

  • fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 8. apríla 2024 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do 11. apríla 2024 . V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby s dlhom od 5,00 € a viac.
  • zamestnávateľov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v termíne do 11. apríla 2024 , ako aj obdobie, za ktoré táto povinnosť nebola splnená (vykazovacia povinnosť podľa § 231 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení).
  • zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov v termíne do 11. apríla 2024 , ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO (oznamovacia povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení).

Počet záznamov v databáze: 142282

Oproti zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili. Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach,

  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 11. apríla 2024 ,
  • ktoré svoju vykazovaciu alebo oznamovaciu povinnosť splnili v termíne do 11. apríla 2024.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 18. apríla 2024 , sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 15. apríla 2024 , ktorý zverejníme v 17. týždni roku 2024.

Dlžníci, ktorí svoju oznamovaciu alebo vykazovaciu povinnosť splnia do 18. apríla 2024 sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov, ktorý zverejníme v 17týždni roku 2024.

Zoznam neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále. Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená, dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom zanikla pohľadávka alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Zamestnávateľ je v zmysle § 231 ods. 1 písm. r) zákona o sociálnom poistení povinný oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že bol z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa § 231 ods. 1 písm. f), t. j. predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zverejnený v tomto zozname, a to do 14 dní od zverejnenia.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (16. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 142282
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno IČO Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma Chýbajúce podklady za obdobie
A.H. STAVEBNINY s. r. o. 53553659 Južná trieda 4B, Košice Juh 822,55 €

04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, 01/2024, 02/2024

A.J.J., s.r.o. 46139150 Traktorová 3251/1, Poprad 8 527,29 €

-

A.K. s.r.o. 54901090 Titváň 1431/2, Veľké Zálužie 113,49 €

-

A.K.I. - Mont s.r.o. 53520921 Záhradnícka 72, Bratislava - mestská časť Ružinov 23,36 €

-

A.K.T. Group, s.r.o. 48178420 Ružinovská 1, Bratislava - mestská časť Ružinov 816,47 €

-

A.L. PODLAHY, s. r. o. 51314029 Drieňová 1/J, Bratislava - mestská časť Ružinov 984,60 €

-

A.M Project Development s.r.o. 54683114 Starorímska 2, Bratislava 1 309,75 €

-

A.M. 23 s.r.o. 47862564 Račianska 56, Bratislava 1 112,21 €

-

A.M. Personalbereitstellungs GmbH Kärntner Stra$be 532/3. OG, Seiersberg-Pirka 1 713,27 €

-

A.M. Personalbereitstellungs GmbH Kärntner Strasse 532/3S, Seiersbers 263,75 €

-

A.M. Personalbereitstellungs GmbH Kärntner Straße 532/30G, Seiersberg-Pirka 47,20 €

-

A.M.A. SERVICE s. r. o. 46457658 Kopčianska 89, Bratislava-Petržalka 233,58 €

-

A.M.Čechová s. r. o. 55030602 Ružová dolina 327/13, Bratislava II 20,10 €

-

A.M.K., s.r.o. 36836851 Námestie SNP 11, Banská Bystrica 25,90 €

-

A.M.O. STAV, s. r. o. v likvidácii 43941010 Gorkého 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 42,00 €

-

A.M.Personalbereitstellungs GmbH Kärntner Strasse 532/3, Seiersberg-Pirka -

05/2022

A.M.TUTTI s.r.o. 52968561 Ružový háj 628/9, Orechová Potôň 3 819,01 €

-

A.N.P. s. r. o. 47411961 ?iletičova 34, Bratislava 500,00 €

-

A.P.A. Invest, s. r. o. 46086722 Trenčianska 21/687, Bratislava 257,62 €

-

A.P.K. Services, spol. s r.o. 46422251 P.Pázmaňa 58/20, Šaľa 5 542,25 €

-

A.P.K.Service, spol. s r.o. 54441404 Vlčanská 6789/6A, Šaľa 941,08 €

-

A.R.S. Klima & Gastrotechnik s.r.o. 46258612 J. Kráľa 739/1, Senica 38,73 €

-

A.R.S. stav, s.r.o. 52187659 Kollárova 752/103, Kúty 130,17 €

-

A.S. Gastro, s.r.o. 50843478 Levická 2, Bratislava -mestská časť Ružinov 1 347,42 €

02/2024

A.S.B. Logistic, s.r.o. 36548791 Plátenícka 24, Bratislava 1 956,94 €

-

A.S.E.S networks, s.r.o. 46920471 Modranská 33, Pribeta 20 689,96 €

-

A.S.E.V.I. s.r.o. 36354601 Bulharská 70, Bratislava 4 670,30 €

-

A.S.M., s.r.o. 36618527 Na Štepnici 1, Zvolen 168,76 €

-

A.SER.AL.2, s.r.o. 34098836 Jedľová 7, Trenčín 3 431,14 €

-

A.T. TEXTIL, s.r.o. 47825839 Mierová 114, Bratislava 514 116,16 €

-

A.T.I. SK, s. r. o. 46712224 Kopčianska 10, Bratislava-Petržalka 1 851,62 €

-

A.T.O.M. Financial s.r.o. 47545518 Žabotova 2/B, Bratislava 72,10 €

-

A.T.R.S., s.r.o. 31605923 Potravinárska 3694, Rimavská Sobota 34,24 €

-

A.T.S. Consulting, s.r.o. 50509624 Nitrianska 1934/14, Šaľa -

02/2024

A.Z.P. rue Saint Germain 15/17, Romainville 89,80 €

-

A&A agentúra spol. s r. o. 47376350 Komenského 1116/21, Košice 521,29 €

-

A&A Company Trade s.r.o. 50611844 Budatínska 16, Bratislava - mestská časť Petržalka 17 127,85 €

-

A&B Consulting, s.r.o. 35903023 Miletičova 32, Bratislava II -

02/2024

A&BC Trading spol. s r. o. 35807059 Bučinova 18, Bratislava - Vrakuňa 157,24 €

02/2024

A&D atelier, s.r.o. 35961767 Ivánska cesta 4, Bratislava 1 839,90 €

-

A&D stav s.r.o. 52648567 Žarnov 45, Žarnov 191,87 €

-

A&J CARS, s. r. o. 47893303 Zbehy 622, Zbehy 44,28 €

-

A&L Finance s.r.o. 53207912 Levická 3, Nitra 390,36 €

11/2023, 12/2023, 01/2024, 02/2024

A&L spol. s r.o. 45428034 Vansovej 535/2, Žiar nad Hronom 64,92 €

-

A&L Trans s.r.o. 53210271 Levická 3, Nitra 320,99 €

11/2023, 12/2023, 01/2024, 02/2024

a&m communicatons, s.r.o. 35802499 M. R. Štefánika 581/29A, Myjava 3 439,48 €

-

A&M INVEST, s.r.o. 36221929 Klincova 2136/35, Bratislava-Ružinov -

02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, 01/2024, 02/2024

A&M Partners, s.r.o. 44795246 Pstruhová-Mojšova Lúčka 138/20, Žilina 1 640,58 €

-

A&M PLUS s.r.o. 50141937 Veternícka ulica 109/1, Kremnica 1 079,96 €

-

A&M TATRY s.r.o 46451161 Zápotockého 1510/8, Liptovský Mikuláš 1 007,54 €

-