Page title

Ako si vybaviť potvrdenia o vyplatených dávkach

Ako si vybaviť potvrdenia o vyplatených dávkach

Ak pobočky Sociálnej poisťovne fungujú podľa tzv. covid semaforu v červenom režime, sú pre osobný kontakt zatvorené. Poistenci si však môžu potvrdenia o poberaní dávok vybaviť elektronicky: cez eSchránky, emailom, cez webový formulár, resp. telefonicky. Spôsob, ktorý využiť, či kam svoju žiadosť nasmerovať, závisí aj od druhu dávky, ktorú poberajú. Sociálna poisťovňa im zašle potvrdenie poštou na adresu domov alebo do eSchránky.

Potvrdenia o dôchodkových dávkach na daňové účely

Každoročne, najmä v období od 1. januára do 31. marca, žiadajú dôchodcovia Sociálnu poisťovňu o potvrdenie o vyplatenom dôchodku za jednotlivé mesiace predchádzajúceho roka. Tieto potvrdenia od nich žiadajú iné inštitúcie ako napríklad zamestnávateľ, mestský/obecný úrad, daňový úrad a pod.

Žiadať o vyhotovenie takéhoto potvrdenia v pandemickej situácii odporúčame:

Sociálna poisťovňa potvrdenie zašle dôchodcovi poštou na adresu domov. Ide o obyčajnú listovú zásielku, ktorú mu pracovník pošty doručí priamo do schránky. Ak má dôchodca aktívnu elektronickú schránku, potvrdenie bude zaslané do tejto eSchránky.

Potvrdenia o nemocenských, úrazových dávkach a dávkach v nezamestnanosti

Keďže výplata nemocenských dávok, úrazových dávok (s výnimkou úrazovej renty) a dávok v nezamestnanosti je plne v kompetencii pobočiek Sociálnej poisťovne, občania by o potvrdenia o poberaní týchto dávok mali žiadať predovšetkým v pobočkách, ktoré ich vyplácajú. Takto sa k potvrdeniu dostanú najrýchlejšie. Okrem využitia eSchránky je možné o potvrdenia v pobočkách žiadať telefonicky alebo emailom, príp. vyplnením tlačiva Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach. Všetky kontakty na pobočky Sociálnej poisťovne sú zverejnené na webovej stránke tu: Kontakty – pobočky SP.

Ak sa poistenci obrátia na Informačno-poradenské centrum, lehota na ich vybavenie sa predĺži, keďže musí žiadosti preposlať pobočkám. Výnimkou sú len potvrdenia o nemocenských dávkach, ktoré vystavuje aj Informačno-poradenské centrum v ústredí Sociálnej poisťovne. Z dôvodu veľkého počtu žiadostí v Informačno-poradenskom centre však odporúčame o potvrdenie o nemocenských dávkach žiadať výhradne prostredníctvom Formulára pre otázky. Upozorňujeme, že elektronicky možno zaslať potvrdenie len vtedy, ak má žiadateľ aktivovanú eSchránku. V opačnom prípade potvrdenia Sociálna poisťovňa zasiela poštou na adresu poistenca, na meno ktorého je potvrdenie vystavené.