Page title

Ako zamestnávateľ požiada o prístup do eSlužieb SP

Ako zamestnávateľ požiada o prístup do eSlužieb SP

Text
  1. Zaslať dohodu, ktorá sa nachádza tu: Dohodu o používaní elektronických služieb SP pre odvádzateľov poistného do ktorejkoľvek pobočky Sociálnej poisťovne buď poštou, cez eSchránku alebo vložiť osobne do schránky v priestoroch pobočky.
  2. Ak chce zamestnávateľ elektronickou komunikáciou s pobočkou Sociálnej poisťovne poveriť/splnomocniť inú osobu (napr. mzdovú účtovníčku), splnomocnenie je možné poslať aj bez overenia do pobočky buď poštou, emailom, cez eSchránku alebo vložiť do schránky v priestoroch pobočky; overené splnomocnenie je ale potrebné predložiť dodatočne (overené splnomocnenie nie je potrebné predkladať, ak splnomocnenie bolo zaslané cez eSchránku zamestnávateľa).
  3. Sociálna poisťovňa následne informuje zamestnávateľa o zriadení prístupu do eSlužieb Sociálnej poisťovne. Poslúži mu aj návod na aktiváciu prístupu do eSlužieb tu: Som nový užívateľ eSlužieb a chcem si prvý raz aktivovať prístup s heslom.

Tento postup slúži predovšetkým na prvotné prihlasovanie zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne, ktorý začína zamestnávať svojich prvých zamestnancov a nemá ešte zriadený prístup k elektronickým službám Sociálnej poisťovne.

Počas pandemickej situácie môže Registračný list zamestnávateľa (RLZ) zaslať do Sociálnej poisťovne:

  • poštou,
  • cez eSchránku,
  • osobne vhodiť do schránky v priestoroch pobočky.

Môže dočasne priamo pobočke nahlásiť potrebné identifikačné údaje aj telefonicky (IČO, SK NACE, typ vlastníctva, právna forma, deň splatnosti, štatutárny zástupca, nástup 1. zamestnanca do práce), avšak dodatočne je potrebné doložiť RLZ. Ide o povinné údaje z tlačiva RLZ, na základe ktorých pobočka zamestnávateľa prihlási a pridelí mu variabilný symbol (údaj potrebný pre zriadenie prístupu k elektronickým službám Sociálnej poisťovne). Pobočka zaeviduje zamestnávateľa a potrebné informácie mu zašle do eSchránky zriadenej na ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy), emailom alebo poštovou prepravou.

V prípade potreby kontaktujte pobočky, ktoré nájdete tu: Kontakty – pobočky