Page title

Kto má nárok na nemocenské pri karanténe alebo izolácii

Kto má nárok na nemocenské pri karanténe alebo izolácii

Text

Nárok na nemocenské má poistenec, ktorému počas krízovej situácie lekár potvrdil dočasnú pracovnú neschopnosť pre karanténne opatrenie alebo izoláciu, a to od 1.12. 2021. Ak poistencovi vznikne pracovná neschopnosť od tohto termínu (a neskôr), pandemické nemocenské mu už Sociálna poisťovňa nevypláca, vypláca mu „klasické“ nemocenské. Bližšie informácie nájdete tu: Nemocenské.

Nárok na nemocenské má po splnení podmienok každý nemocensky poistený poistenec, čiže zamestnanec, SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba, ktorému ošetrujúci lekár potvrdil dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie.

Dočasnú pracovnú neschopnosť uznanú z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie počas krízovej situácie potvrdzuje ošetrujúci lekár podľa aktuálnych pravidiel určených Úradom verejného zdravotníctva. Usmernenie lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti pri potvrdzovaní dočasnej pracovnej neschopnosti je zverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva SR tu:

https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia