Page title

Zvýšenie dôchodkov od 1. júla 2023

Text

Sociálna poisťovňa zvýši dôchodky od 1. júla 2023 o percento kumulatívneho medzimesačného rastu spotrebiteľských cien, teda o 10,6 % mesačnej sumy dôchodkov (podľa § 82 a § 293fzc zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov). Percento kumulatívneho medzimesačného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov bolo určené Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023.

  Ako sa dôchodky zvyšujú

  Text
  1. Dôchodky sa zvyšujú
  • od 1. júla 2023, ak boli priznané pred týmto dňom,
  • odo dňa priznania dôchodku, ak sa priznajú od 1. júla 2023 do 31. decembra 2023,
  • odo dňa opätovného vzniku nároku na výplatu dôchodku, ak sa dôchodok 1. júla 2023 nevypláca.
  1. Nezvyšujú sa
  • vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky vymerané zo starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý už bol od 1. júla 2023 zvýšený.
  1. Ak ide o dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku alebo dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu,zvýšenie dôchodku sa pripočíta k sume dôchodku nezvýšenej na sumu minimálneho dôchodku alebo neupravenej z dôvodu jediného zdroja príjmu (nie k vyplácanej sume dôchodku). Po zvýšení dôchodku od 1. júla 2023 sa znovu prehodnotí nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku alebo na úpravu dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu.
  2. Zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa posudzuje samostatne.
  3. Čiastkový dôchodok, t. j. dôchodok, ktorého suma bola určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine podľa predpisov Európskej únie alebo podľa medzinárodnej zmluvy, sa zvýši o 10,6 % mesačnej sumy dôchodku

  Postup zvýšenia a výplata zvýšených dôchodkov

  Text
  1. Sociálna poisťovňa dôchodky zvýši bez žiadosti. Rozhodnutia o zvýšení dôchodku budú dôchodcom doručované v priebehu augusta 2023.

  Zvýšený dôchodok sa vyplatí, ak je dôchodok poukazovaný

  • v hotovosti na pošte – v deň výplatného termínu dôchodku v auguste 2023,
  • na účet v banke – v deň výplatného termínu v auguste 2023,
  • hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb – v deň výplatného termínu v auguste 2023.

  Súčasne so zvýšeným dôchodkom sa vyplatí aj doplatok zvýšenia dôchodku od 1. júla 2023 do posledného dňa pred výplatným termínom za august 2023.

  Dôchodcom využívajúcim službu „výplata poštovým doručovateľom“, ktorým sa časť dôchodku poukazuje na účet a časť vypláca v hotovosti, odporúčame obrátiť sa s otázkami ohľadom spôsobu a termínu výplaty zvýšenia dôchodku na zamestnancov príslušnej banky.

  1. Informácie o zvýšení dôchodku poskytnú na požiadanie zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne (kontakty tu: Pobočky – kontakty) alebo Informačno-poradenského centra  Sociálnej poisťovne, ústredie (kontakty tu: Informačno-poradenské centrum).