Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 23. januára 2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 16. januára 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  19. januára 2023.

Počet záznamov v databáze: 109864

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 19. januára 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  26. januára 2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  23. januára 2023, ktorý zverejníme v 5. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (4. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 4799
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
D - Art Komárno, s.r.o. Ul. I. Madácha 2792/4, Komárno 66,60 €
D - ex Company, s.r.o. Tržničné námestie 4810, Komárno 1 446,08 €
D - Group s. r. o. Urbárska 948/18, Prievidza 33,98 €
D - LIFT s.r.o. Nová Vieska 145, Nová Vieska 260,00 €
D & C s.r.o. Popradská 82, Košice 176,17 €
D & D DEUTSCHE - SLOVAKISCHE JOINT VENTURE, s.r.o. Tallerova 4, Bratislava 9 732,99 €
D & M Building Corporation, s.r.o. Humenská 3553/1, Michalovce 24 024,17 €
D & Z s.r.o. DLAŽBA & ZÁHRADA 73, Chyžné 5 976,63 €
D C A, s.r.o. Družstevná 654/75, Žilina 8 375,21 €
D everest s.r.o. Sabinovská 61, Prešov 66 950,62 €
D O M E N I C A , spol. s r.o. Družstevná 654/75, Žilina 90 829,94 €
D T, s.r.o. Dominika Tatarku 11, Poprad 422,10 €
D-ALFA, s.r.o. 1093, Horné Saliby - časť Hrušov 5 775,93 €
D-Diamant Technology s.r.o. 80, Horný Bar 86,45 €
D-expert s. r. o. 9.mája 30/A, Nová Dedinka 571,09 €
D-Kozak, s. r. o. Stred 71, Turzovka 6 092,46 €
D-MAKER, s.r.o. Streďanská 1013/25, Topoľčany 21 996,41 €
D-Pharm Slovakia, s. r. o. Malé námestie 2873/18, Malacky 220,67 €
D-Services & Trede, s.r.o. Svätý Kríž 249, Svätý Kríž 79,01 €
D-tax SK, s.r.o. Pod trnkami 27, Nitra 55,52 €
D. & E. GROUP s. r. o. Novoveská 921, Šaštín - Stráže 3 075,06 €
D. A. F. Trade s.r.o. 119, Košická Polianka 295,60 €
D. AND F. TRADING SPOL. S R.O. VYSTAVNA 1, NITRA 112,69 €
D. EKO servis, s.r.o. Lipovec 35, Lipovec 26 049,02 €
D. M. C. R., s. r. o. Na pasekách 22, Bratislava 223,46 €
D. Transport s.r.o. Drieňová 34, Bratislava 962,29 €
D.&CS. s.r.o. Gagarinova 439, Šaľa 124,35 €
D.A.M.M. Group s.r.o. Vinohradská 315, Chotín 14 488,02 €
D.A.R.I. spol. s r.o. Trnavská 13, Bratislava 18,64 €
D.B.RENT s.r.o. Šípová 57/1, Nitra 7 875,93 €
D.d. textil, s.r.o. Hriadky 275, Poniky 311,56 €
D.F.DUŠKI s.r.o. 24, Dolná Ves 122,11 €
D.F.MED s.r.o. 211, Dolné Plachtince 18,78 €
D.G. s.r.o. 85, Banské 302,08 €
D.I.D Slovakia s.r.o. Beskydská 2, Bratislava 17 793,32 €
D.I.D. s. r. o. Mlynarovičová 1590/13, Bratislava-Petržalka 558,45 €
D.I.K. Transit, s.r.o. Veľké Slemence 103, Veľké Slemence 2 418,84 €
D.I.S. Company s.r.o. Trstín 702, Trstín 887,78 €
D.I.S. Trade s.r.o. Trstín 702, Trstín 1 044,24 €
D.J. Business s.r.o. Blažkov 554, Krásno nad Kysucou 6,71 €
D.J.STAR S.R.O. M.R.STEFANIKA 117, SALA 23,24 €
D.K.R. s.r.o. Remeselnícka 35, Bratislava 330,00 €
D.M.&K.I. Trade, s.r.o. Obchodná 39, Bratislava 512,35 €
D.M.BAU, s.r.o. A. Bernoláka 2206, Čadca 480,29 €
D.M.C. - Karpaty, s.r.o. Sabinovská 61, Prešov 1 268,93 €
D.M.F.SK s.r.o. Ovocinárska 318/4, Lipany 3 405,24 €
D.M.IMPROVE s.r.o Športová 6, Kováčová 263,96 €
D.M.T. Trade SK s.r.o. Tallerova 4, Bratislava 170,00 €
D.M.V. s.r.o. Slatinka 176, Pôtor 9,03 €
D.O.GAME, s. r. o. Nobelova 3261/42, Bratislava 1 982,00 €