Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 5. júna  2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 29. mája 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  1. júna 2023.

Tento zoznam neslúži na účely preverovania splnenia podmienok Generálneho pardonu 2023 (§ 293fz  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z.).

Počet záznamov v databáze: 104748

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 1. júna 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  8. júna  2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  31. mája 2023, ktorý zverejníme v 24. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (23. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 3194
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
F & F Construction Europa s.r.o. Šarišské Jastrabie 252/252, Šarišské Jastrabie 1 242,44 €
F & F Trading s. r. o. Horná 13, Banská Bystrica 193 602,37 €
F & G Trend s.r.o. Mlynčeky 188, Mlynčeky 46,42 €
F & M group s.r.o. J. Grajchmana 1647/23, Liptovský Hrádok 1 185,93 €
F & M STAZAT s.r.o. Námestie Slobody 1366, Kysucké Nové Mesto 2 725,79 €
F A U, s.r.o. Horná 1632, Čadca 2 586,63 €
F event s.r.o. Tomášikova 223/26, Bratislava 3 212,68 €
F K T group, s. r. o. "v likvidácii" Nálepkova 4, Piešťany 556,60 €
F MS-BAU s.r.o. Trnávka 1371, Horná Súča 523,86 €
F Partners s.r.o. Sládkovičova 55/656, Zlaté Moravce 48,71 €
F-GROUP NITRA s.r.o. 89, Hrušovany 222,64 €
F-pub s.r.o. Dobrá 1293, Trenčianska Teplá 2 423,71 €
F-Trend, s.r.o. Čajkovského 6327/30, Trnava 3 713,26 €
F. R. P., s.r.o. Kopčianska 35, Holíč 3 986,89 €
F.A.L. SERVIS EUROPA s.r.o. Svätoplukova 415/16, Rimavská Sobota 2 108,08 €
F.A.M. Agentúra s.r.o. Pod Kalváriou 2352/16, Topoľčany 993,84 €
F.B. THE BEST Construction s.r.o. Sládkovičova 1208/1, Fiľakovo 152,36 €
F.I.doprava s.r.o. Kukučínova 534/40, Šaľa 322,84 €
F.K.T. s.r.o. Družstevná 102/4, Belá 358,25 €
F.M. RECYKLING s.r.o. Jána Psotného 806/5, Trenčín 8 126,82 €
F.M.E. Consulting, s. r. o. Šancová 25, Bratislava 3 005,36 €
F.M.S. Invest s.r.o. Koceľova 1, Nitra 85,04 €
F.N.HAIR s.r.o. Miškovecká 11, Košice Juh 242,20 €
F.N.M. s.r.o. Ivana Bukovčana 4, Bratislava - metská časť Devínska Nová Ves 5,16 €
F.P.D., s.r.o. Farská 9, Hrnčiarovce nad Parnou 109,41 €
F.P.I., s.r.o. Vajanského námestie 2, Martin 30 129,72 €
F.R.O., S.R.O. SEDIN 71, VELKE ULANY 110,04 €
F.S.P. Slovakia s. r. o. Zochova 16, Bratislava 76,55 €
F&F company, s. r. o. A. Hlinku 2311/18, Zvolen 106,92 €
F&F trans Slovakia s.r.o. Nad Uhliny 861/7, Liesek 205,71 €
F&J TRANS s.r.o. Streďanská 1013/25, Topoľčany 2 356,43 €
F&K GROUP s. r. o. Hviezdoslavova 320, Oslany 769,95 €
F&M Car, s.r.o. Opatovce nad Nitrou 439, Opatovce nad Nitrou 1 285,04 €
F&T invest, s.r.o. Sebedín 11, Banská Bystrica 38,41 €
F$V Stav, s.r.o. Sv. J. Nepomúckeho 216/68, Markušovce 1 632,83 €
F23 CONSULTING, spol. s r. o. Koreničova 699/2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 102,29 €
f3d, s.r.o. Bernolákova 221/20, Trstená 242,20 €
FA-concept s. r. o. Mateja Bela 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 519,00 €
Fa-construct, s.r.o. Včelná 877/16, Spišské Vlachy 43,23 €
FA.T CREATIVE s.r.o. Gen. M. R. Štefánika 372/9, Trenčín 10 497,73 €
FAB Building s.r.o. Veľké Chyndice 123, Veľké Chyndice 203,64 €
Fába Patrik 3, Chmeľnica 51,76 €
Fabanová Jarmila Veľká Lomnica 512, Veľká Lomnica 142,76 €
Fabčinová Katarína Moravská 1866/2, Púchov 13 866,14 €
Fáber Igor Ul.mládeže 2351/2, Poprad 2 142,19 €
Fáber Martin M.R.Štefánika 369/7, Dolné Vestenice 3 910,86 €
Fáber Martin Šášovské Podhradie 6, Žiar nad Hronom 545,54 €
Fáber Milan A. Bernoláka 8209/28, Zvolen 285,78 €
Fáber Pavel Moyzesova 10, Bardejov 1 348,15 €
Fáber Revayová Natália 307, Nitrianske Sučany 17 580,33 €