Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 23. januára 2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 16. januára 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  19. januára 2023.

Počet záznamov v databáze: 109864

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 19. januára 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  26. januára 2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  23. januára 2023, ktorý zverejníme v 5. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (4. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 4356
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
G - BOT s.r.o. Bratislavská 49/1463, Holíč 6 801,76 €
G - Business s.r.o. Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača 449,23 €
G - M Prestige, s.r.o. Trenčianska 16, Bratislava 2 004,62 €
G - STONE, s. r. o. Staničná 11, Nitra 18 600,64 €
G - WOOD, spol. s r. o. Mýtna Nová Ves 9, Ludanice 2 941,45 €
G -METAL EAST,spol. s r.o Mlynské Nivy 56, Bratislava - Vrakuňa 610,08 €
G & C, s.r.o. II.kolónia 1, Martin 60,00 €
G A R E D O, s.r.o. Kysucký Lieskovec 108, Kysucký Lieskovec 10 431,56 €
G a W, s.r.o. Kokšovská 129/33, Valaliky 1 037,41 €
G Bollt s.r.o. Grösslingova 4, Bratislava 540,32 €
G BUILDING, s.r.o. Štefanovičova 12, Bratislava 13 139,54 €
G E O D É Z I A Bratislava a.s. PEKNA CESTA 15, BRATISLAVA 22 220,61 €
G L O B A L Investments s.r.o. Hlavná ulica 487/37, Košeca 20,74 €
G O R O, s.r.o. 692, Bučany 9 739,16 €
G quality s.r.o. Rožňavská 847/1, Rimavská Sobota 478,08 €
G SPEeD, s. r. o. Dolné Rudiny 3, Žilina 74,85 €
G-ARM-ECO, s.r.o. Vajanského 2983/23, Lučenec 120,22 €
G-Ekotherm, s.r.o. Rampová 5, Košice 806,91 €
G-global s. r. o. Priehradná 8, Budča 3 229,75 €
G-HOUSE TECHNOLOGY, s.r.o. Výstavná 19, Nitra 1 561,71 €
G-METAL CONSTRUCT s.r.o. Štefanikova 51, Humenné 110,72 €
G-N Group s. r. o. Vajnorská 103/A, Bratislava 11,89 €
G-O-MMM, s.r.o. Akad. Pavlova 312, Stropkov 18 333,83 €
G-STAV SK s.r.o. Rajecká 8690/3, Bratislava - mestská časť Vrakuňa 112,68 €
G-STYL s.r.o. Komenského 2088/26, Rožňava 282,20 €
G-TERM Slovensko, s.r.o. Na Bystričku 16, Martin 26 925,61 €
G-TomT s.r.o. Chotínska 1799/6, Hurbanovo 797,10 €
G-Tools s. r. o. Gorkého 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 904,14 €
G.A.A.R. s.r.o. Košovská cesta 23, Prievidza 110,93 €
G.A.M. STAV s.r.o. Americká 2, Bratislava 226,28 €
G.C.M., s.r.o. Humenská 17/334, Košice Západ 7 136,80 €
G.CESARE s.r.o. Vrbovská cesta 2511/19, Piešťany 471,37 €
G.GABRIEL, s.r.o. SNP 366, Veľký Blh 120,17 €
G.I. HARMONIA REALITY, s.r.o. Rozmarínová 9, Komárno 768,77 €
G.I.C. Group s.r.o. Hradbová 19, Košice 1 445,11 €
G.I.G. auto s.r.o. M. R. Štefánika 24, Nové Zámky 183,80 €
G.J. Holding s.r.o. Hradná 168/2, Komárno 1 253,88 €
G.J.S., spol. s r.o. Turbínova 1, Bratislava 1 594,40 €
G.L.T. , s.r.o. Lučenecká cesta 2266/6, Zvolen 358,09 €
G.M.H., s.r.o. Nám. Hraničiarov 27, Bratislava 39,60 €
G.O. - Sand s.r.o. Plavnica 276, Plavnica 1 042,01 €
G.O. FAR,s.r.o. 394, Čaklov 3 382,24 €
G.R.M. s.r.o. Nitrianska 2254/6A, Šaľa 2 183,36 €
G.S.Auto Lack Service s.r.o. Na Ortášoch 21/143, Valaliky-Buzice 341,84 €
G.S.B., s.r.o. Jókaiho 300/1, Kolárovo 874,79 €
G.S.P. SECURITY, s. r. o. v likvidácii Hálova 5, Bratislava 817,00 €
G.S.S.S.T. s.r.o. Tatranské námestie 3, Poprad 1 673,73 €
G.T plus s.r.o. Polianky 17, Bratislava 536,32 €
G&B corporation, s. r. o. Osadná 2, Bratislava 80,63 €
G&B MARKET 03212 DUBRAVA 188, DUBRAVA 330,64 €