Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 23. januára 2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 16. januára 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  19. januára 2023.

Počet záznamov v databáze: 109864

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 19. januára 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  26. januára 2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  23. januára 2023, ktorý zverejníme v 5. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (4. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 3078
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
J & A partners s. r. o. Staré Grunty 24, Bratislava 4 325,00 €
J & G, spol. s r.o. Hlavné námestie 23, Šahy 1 076,91 €
J & J TRADE s.r.o. Kukučínova 990/8, Žilina 285,67 €
J & K COMPANY s. r. o. Padlých hrdinov 29, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 5 765,36 €
J & K Max, s.r.o. Cukrová 14, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 5 814,70 €
J & K Restaurant, s.r.o. Mlynská dolina 23, Bratislava 1 064,37 €
J & M PROPERTY s.r.o. Jégeho 6/10, Prievidza 6,87 €
J & M Technik s.r.o. Pezinská 1094/18, Malacky 3 170,81 €
J & Š - DOM A ZÁHRADA s.r.o. 203, Nová Ľubovňa 11,00 €
J & T group, s. r. o. SNP 758, Nová Dubnica 560,01 €
J & V - TRAVEL s.r.o. Tajná 188/23, Pastovce 629,82 €
J & Z - Group s.r.o. Pri Kysuci 99/77, Žilina 9 154,72 €
J + M Les, s.r.o. Hlavná 234/65, Čierny Balog 5 217,61 €
J a J, s.r.o. Sklabinský Podzámok 70, Sklabinský Podzámok 2 687,85 €
J a K, s.r.o. ROVNE 129, CERNINA 137,00 €
J A M, s.r.o. A. Pietra 10645/17, Martin 1 109,40 €
J GOM s.r.o. Záhradná 105, Štítnik 110,92 €
J O K O spol. s r.o. Potočná 175/75, Skalica 89 825,17 €
J One, s. r. o. K cintorínu 561/45, Žilina 1 235,30 €
J Trading s.r.o. Winterova 2, Piešťany 3 851,61 €
J- TRAFFIC s.r.o. Rúbanisko I. 11, Lučenec 11 152,36 €
J-Centrum, s.r.o. Na vyhliadke 11, Prešov 103,80 €
J-M Bau Slovakia, s.r.o. 1843, Krásno nad Kysucou 1 196,00 €
J-N s.r.o. Nový Svet 1670/6, Šurany 33,55 €
J-W DREAMS, s.r.o. SNP 7/15, Nová Dubnica 33,54 €
J. D. Relax s.r.o. Slnečná 3810/10, Banská Bystrica 4 707,46 €
J. M. V., spol. s r.o. Mýtna 33, Trnava 9 340,78 €
J. P. spol-stav, s.r.o. Banská ulica 91/74, Cinobaňa 508,93 €
J. P. STAV BETON s.r.o. Štítnická 56, Rožňava 344,20 €
J. TRIPLE s.r.o. Kamenica 11, Kamenica 242,04 €
j. ucto, s.r.o. V. Šípoša 4459/11, Martin 162,21 €
J. WIZU, s.r.o. Za Jordánom 2053/49, Martin 23,27 €
J.A.A.S., s.r.o. Hviezdoslavova 309/1, Senica 5 439,28 €
J.A.M. stav, s.r.o. Vodárenská 261/5, Očová 35,94 €
J.B. - SK s. r. o. Doležalova 3424/15C, Bratislava - mestská časť Ružinov 1 145,58 €
J.E.T. a.s. Námestie Slobody 25, Humenné 83,39 €
J.G-Tech s.r.o. Podolie 500, Podolie 867,45 €
J.G.T. spol. s.r.o Pažitková 4, Bratislava 620,00 €
J.I. Trans s.r.o. Perecká 3, Levice 316,01 €
J.I.L. caffé, s.r.o. Beskydská 2, Bratislava 1 914,43 €
J.I.L.M.P. s.r.o. Pavlovce 53, Pavlovce 206,66 €
J.I.M. Slovakia s.r.o. Boriny 2912, Dunajská Streda 1 608,44 €
J.J. Foodsypka s. r. o. Ľanová 3939/16, Chorvátsky Grob 142,85 €
J.J. TATTOO STUDIO, s.r.o. Špitálska 25, Bratislava 360,15 €
J.K. STAVMONT s.r.o. Čierne 762, Čierne 3 146,05 €
J.L Inovation s.r.o. Černyševského 10, Bratislava-Petržalka 479,09 €
J.L. s.r.o. Fučíkova 371/45, Sučany 158,73 €
J.M. DREVO STAV s. r. o. Hlavná 579/50, Palárikovo 2 626,14 €
J.M.AGRIM, spol. s r.o. Jasná 8, Trnava 1 035,07 €
J.M.O. spol. s r.o. Wolkrova 1132/15, Bratislava-Petržalka 543,60 €