Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 5. júna  2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 29. mája 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  1. júna 2023.

Tento zoznam neslúži na účely preverovania splnenia podmienok Generálneho pardonu 2023 (§ 293fz  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z.).

Počet záznamov v databáze: 104748

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 1. júna 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  8. júna  2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  31. mája 2023, ktorý zverejníme v 24. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (23. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 2967
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
J & A partners s. r. o. Staré Grunty 24, Bratislava 4 325,00 €
J & E, s.r.o. Zlatá Idka 411, Zlatá Idka 91,25 €
J & G, spol. s r.o. Petőfiho 3125, Štúrovo 2 490,74 €
J & J consulting s.r.o. Bottova 5, Bratislava 40,13 €
J & J GROUP, s.r.o. Nám. M.R. Štefánika 13, Komárno 318,00 €
J & K COMPANY s. r. o. Padlých hrdinov 29, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 167,72 €
J & K Max, s.r.o. Cukrová 14, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 5 814,70 €
J & K Restaurant, s.r.o. Mlynská dolina 23, Bratislava 1 064,37 €
J & M Technik s.r.o. Pezinská 1094/18, Malacky 3 161,63 €
J & Š - DOM A ZÁHRADA s.r.o. 203, Nová Ľubovňa 12,01 €
J & S KORONA spol. s r.o. 175, Čierna Voda 490,49 €
J & T group, s. r. o. SNP 758, Nová Dubnica 1 165,87 €
J & V - TRAVEL s.r.o. Tajná 188/23, Pastovce 629,82 €
J & Z - Group s.r.o. Pri Kysuci 99/77, Žilina 9 154,72 €
J + M Les, s.r.o. Hlavná 234/65, Čierny Balog 5 217,61 €
J a J, s.r.o. Sklabinský Podzámok 70, Sklabinský Podzámok 374,86 €
J a K, s.r.o. ROVNE 129, CERNINA 255,30 €
J A M, s.r.o. A. Pietra 10645/17, Martin 240,45 €
J Á N O Š, s.r.o. Bystrická cesta 68, Ružomberok 4 085,18 €
J O K O spol. s r.o. Potočná 175/75, Skalica 89 825,17 €
J T WELD s.r.o. Piešť II 3402, Detva 27,79 €
J- TRAFFIC s.r.o. Rúbanisko I. 11, Lučenec 8 145,12 €
J-Centrum, s.r.o. Na vyhliadke 11, Prešov 138,40 €
J-M Bau Slovakia, s.r.o. 1843, Krásno nad Kysucou 2 076,00 €
J. D. Relax s.r.o. Slnečná 3810/10, Banská Bystrica 4 205,57 €
J. M. V., spol. s r.o. Mýtna 33, Trnava 10 290,87 €
J. P. STAV BETON s.r.o. Štítnická 56, Rožňava 344,20 €
J. TRIPLE s.r.o. Kamenica 11, Kamenica 497,92 €
J.A.A.S., s.r.o. Hviezdoslavova 309/1, Senica 4 865,91 €
J.A.K.E.R. s.r.o. Záhradná 193/11, Čierna nad Tisou 7,13 €
J.A.M. stav, s.r.o. Vodárenská 261/5, Očová 6,30 €
J.B. - SK s. r. o. Doležalova 3424/15C, Bratislava - mestská časť Ružinov 1 499,38 €
J.D.T.,s.r.o. Štiavnička 66, Podbrezová 16,77 €
J.E.T. a.s. Námestie Slobody 25, Humenné 83,39 €
J.G-Tech s.r.o. Podolie 500, Podolie 1 386,45 €
J.G.T. spol. s.r.o Pažitková 4, Bratislava 620,00 €
J.H. SINOT, s.r.o. Požiarnikov 427, Trstená 114,17 €
J.I.L. caffé, s.r.o. Beskydská 2, Bratislava 1 914,43 €
J.I.M. Slovakia s.r.o. Boriny 2912, Dunajská Streda 1 608,44 €
J.J. TATTOO STUDIO, s.r.o. Špitálska 25, Bratislava 360,15 €
J.K. STAVMONT s.r.o. Čierne 762, Čierne 3 146,05 €
J.K.B. Trans s.r.o. Vážska 742/27, Šúrovce 78,13 €
J.L Inovation s.r.o. Černyševského 10, Bratislava-Petržalka 479,09 €
J.L. s.r.o. Fučíkova 371/45, Sučany 274,89 €
J.M. DREVO STAV s. r. o. Hlavná 579/50, Palárikovo 2 626,14 €
J.M.O. spol. s r.o. Wolkrova 1132/15, Bratislava-Petržalka 836,75 €
J.M.V.drevo art s. r. o. Hlavná 196, Jablonec 964,01 €
J.M.WERK s. r. o. Horná 314/8, Lazany 586,79 €
J.N.J projekt, s.r.o. Dubová 3862/11, Bardejov 3 511,48 €
J.N.V. s.r.o. Komárňanská 69, Bratislava - mestská časť Ružinov 3 969,97 €