Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 5. júna  2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 29. mája 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  1. júna 2023.

Tento zoznam neslúži na účely preverovania splnenia podmienok Generálneho pardonu 2023 (§ 293fz  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z.).

Počet záznamov v databáze: 104748

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 1. júna 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  8. júna  2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  31. mája 2023, ktorý zverejníme v 24. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (23. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 2524
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
N - PKW, s.r.o. Továrenská 5640, Malacky 14 634,65 €
N & Bonaparte s.r.o. Jelenia 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05 4 470,44 €
N & T, s.r.o. Hontianska cesta 81, Šahy 6 129,84 €
N + S servis s.r.o. Hrušková 3769/9, Veľký Meder 1 129,81 €
N A U R U , spol. s r.o. SLOBODY 417, DOBRA NIVA 4 230,22 €
N F P Czech Republic, s.r.o., organizačná zložka Rádiová 16/4015, Bratislava 4 095,34 €
N J s. r. o. THK 3893/2, Banská Bystrica 27,79 €
N-COMPUTER, s.r.o. Štúrova 41, Nitra 954,07 €
N-Partner, s.r.o. Krásnohorská 2, Bratislava 1 756,87 €
N-POST, s.r.o. Štefánikova 18, Humenné 609,32 €
N-profit s.r.o. Školská 41, Šamorín 41,21 €
N-soft s.r.o. Zbehy 247, Zbehy 130,48 €
N-VTV STAV s.r.o. Petőfiho 1072, Veľký Meder 1 031,04 €
N.A.D. Považská 2, Nové Zámky 706,57 €
N.A.D.E.R.A., spol. s r.o. Cesta na Klanec 13, Bratislava - Lamač 65,49 €
N.CHARLIER INTER S.A. Salzbaach 5, Wiltz 74,19 €
N.H.N. - výroba nábytku s.r.o. Majerská cesta 108, Banská Bystrica 12 039,58 €
N.H.R., s.r.o. Jána Kollára 1201/15, Michalovce 1 818,51 €
N.M.N Group s. r. o. Zámocká 3, Bratislava 339,04 €
N.T.C. s. r. o. Poničanova 2, Košice - mestská časť Barca 340,25 €
N.Z.Z - J.W.H. CENTRUM S.R.O. Nám.1.mája 3, SENEC 459,40 €
N&B LOGISTIC, s. r. o. Mlynská Zem 490/33, Branč 850,42 €
N&F Marketing SK s. r. o. Nezábudková 5, Bratislava - mestská časť Ružinov 40,00 €
N&H&O, s.r.o. Bratislavská ulica 1/7187, Piešťany 1 661,04 €
N&P TRANSPED s.r.o. 298, Bučany 53,67 €
N&ZS Design s.r.o. Istvána Gyurcsóa 5432/24, Dunajská Streda 810,66 €
N3 home s. r. o. Rőntgenova 1177/8, Bratislava - mestská časť Petržalka 2 347,15 €
N3 towers s. r. o. Pri starom letisku 26, Bratislava 5 600,40 €
N3 Voderady, s. r. o. Bajkalská 9/B, Bratislava 5 427,52 €
Na vode s.r.o. Kniežaťa Pribinu 195/24, Trenčín 2 950,73 €
NAAM THAI FOOD, s.r.o. Gajova 4, Bratislava 2 644,64 €
nabbi, s.r.o. 61, Podbiel 5 298,04 €
Nábělková Zuzana Grosslingova 63, Bratislava - Staré Mesto 187,78 €
Nábožný Gabriel 33, Turany nad Ondavou 996,26 €
Nábožný Pavol Hrnčiarska 793/59, Stropkov 286,12 €
NABRIGADU.CZ s.r.o. U Královské louky 892/6, Praha 5 13,67 €
Nábytok Cerulík s. r. o. Bulíkova 15/2682, Bratislava-Petržalka 817,27 €
NÁBYTOK PADO s.r.o. Sídlisko II. 1233, Vranov nad Topľou 577,83 €
NÁBYTOK RAREX, s.r.o. Garbiarska 25, Stará Ľubovňa 259,21 €
Nábytok Vražič s. r. o. Jána Bottu 2744/22, Trnava 104,83 €
NÁBYTOK-BRATISLAVSKÉ BÝVANIE s.r.o. BENADICKA 32, BRATISLAVA 526,05 €
Nácesta Pavel 23, Litava 6 024,16 €
Nácestová Katarína Lučenská 400/61, Veľký Krtíš 990,66 €
naCHALsa s. r. o. Palackého 1045/3, Košice Juh 28,19 €
Nachi Marouan Ban Mohsen Šalviová 36, Bratislava 558,52 €
NACHM Joghurt Käse Milch Fabrik s.r.o. Svrčinovec 356, Svrčinovec 2 275,52 €
Nachtmannová Juliana Tehelná 53, Bardejov 6 316,11 €
Náčin Erik Za Borom 336/37, Liesek 602,16 €
Náčin Ľubomír Breza 1 682,46 €
Náčin Martin Medvedzie 162/44, Tvrdošín 1 855,62 €