Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 5. júna  2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 29. mája 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  1. júna 2023.

Tento zoznam neslúži na účely preverovania splnenia podmienok Generálneho pardonu 2023 (§ 293fz  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z.).

Počet záznamov v databáze: 104748

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 1. júna 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  8. júna  2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  31. mája 2023, ktorý zverejníme v 24. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (23. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 3695
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
R - MÓDA, s. r. o. Pod Paračkou 62, Likavka 2 711,00 €
R - MONT HOLÍČ, s.r.o. Vysoká 1643/12, Holíč 2 858,62 €
R - PRODUCT s. r. o. Lermontovova 3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 769,64 €
R - Store s.r.o. Zámocká 3, Bratislava 3 319,52 €
R & B mont s.r.o. 398, Bolešov 45,00 €
R & B STEEL TECHNOMONT, s.r.o. Klačno 2129/2, Ružomberok 499,99 €
R & I Solutions s.r.o. Pri Vápenickom potoku 8952/35, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 117,42 €
R & M alfa, s.r.o. Nižná Rybnica 16, Nižná Rybnica 67,16 €
R & M MARO s.r.o. Odborárska 40, Bratislava 55,16 €
R & P INVESTMENT, s.r.o. Plzenská 11, Prešov 243,02 €
R & R Plast, s. r. o. 3466, Handlová 279,83 €
R a F Consulting, s. r. o. Letná 819/44, Piešťany 1 799,16 €
R a M - Stav, spol. s r.o. Lánová 504, Zubrohlava 1 279,15 €
R Hair, s.r.o. Mierove nám. 38, Trenčín 5 343,87 €
r o t , s.r.o. Kamenná 91, Žilina 2 461,58 €
R SLOVAKIA, s.r.o. v likvidácii Peterská 15199/20, Bratislava - mestská časť Ružinov 20 032,54 €
R system, s. r. o. Bernolákova 1, Senec 1 120,00 €
R Trans-Speed s.r.o. Spojovacia 3162/6, Nána 2 962,23 €
R-4-2 Invest s. r. o. Fejova 2, Košice 36,47 €
R-A-J s.r.o. Poľská 4, Košice - mestská časť Juh 183,99 €
R-BAU s.r.o. 572, Trstice 1 451,41 €
R-Car Center s.r.o. 166, Hviezdoslavov 567,87 €
R-CORP s.r.o. Lazovná 262/36, Banská Bystrica 1 243,80 €
R-GLASS Slovakia s.r.o. Čajkovského 8, Lučenec 13 140,05 €
R-LAK s.r.o. Vajanského 80, Lučenec 1 375,53 €
R-lub Slovakia, s.r.o. Horné Janíky 143, Janíky 1 355,02 €
R-MAXAUTO s.r.o. Hlavná 395, Chotín 147,82 €
R-MEDIA PLUS, s.r.o. Jesenná 20, Košice 1 220,57 €
R-OBUV, s.r.o. Horská 1311/10, Partizánske 793,77 €
R-Soft s.r.o. Strelecká 5, Šamorín 163,42 €
R-STAV Hlohovec, s.r.o. Drieňová 34, Bratislava 141,89 €
R. D. L. spol. s r.o. Mickiewiczova 8, Bratislava 5 506,41 €
R. I. Consultancy Services /Slovakia/, s.r.o. Na Vŕšku 6, Bratislava 2 414,69 €
R. M. T. Company s. r. o. Hlavná 34, Dunajská Streda 235,62 €
R. Q. P. S., s. r. o. Dlhá 245, Bystričany 1 087,23 €
R. S. JEWEL s.r.o. Jókaiho 28, Komárno 391,37 €
R.A.F. holding, s. r. o. Pod Skálím 1581/78, Liptovské Sliače-Vyšný Sliač 592,45 €
R.A.J. group s. r. o. Žltá 1/A, Bratislava - mestská časť Petržalka 1 047,93 €
R.B store s.r.o. Borová 3345/35, Žilina 1 136,90 €
R.CA s.r.o. Matičné námestie 2492, Čadca 325,30 €
R.D.K., s.r.o. Zlatovská 3027/33, Trenčín 181,55 €
R.D.M., spol. s r.o. Janotova 10, Bratislava IV 2 250,80 €
R.D.S. RAFTL s.r.o. Šidlíkové 376/3, Nemšová 4 429,73 €
R.E.I. Group, s.r.o. Školské námestie 398/6, Rohožník 1 678,78 €
R.E.I.P. Trade s.r.o. Hurbanova 726/64, Kopčany 70,53 €
R.E.Ma s.r.o. Janovík 17, Janovík 1 270,59 €
R.G. Uni Servis, spol. s r.o. Pravenec 463, Pravenec 179,98 €
R.I.S. Trans s. r. o. Mierová 2137/190, Bratislava 15 364,11 €
R.O.C. GROUP a.s. Svätoplukova 30, Bratislava 480,20 €
R.O.R. s.r.o. SNP 397, Krompachy 1 472,08 €