Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 5. júna  2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 29. mája 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  1. júna 2023.

Tento zoznam neslúži na účely preverovania splnenia podmienok Generálneho pardonu 2023 (§ 293fz  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z.).

Počet záznamov v databáze: 104748

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 1. júna 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  8. júna  2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  31. mája 2023, ktorý zverejníme v 24. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (23. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 7485
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
S - bird, s.r.o. Poštová 599/34, Veľký Biel 9,00 €
S - KAISER, s.r.o. Marhaň Marhaň 66, Marhaň 13 184,36 €
S - LOV s.r.o. Šafáriková 5933/8, Prešov 197,45 €
S - M Direct, s.r.o. Brunovce 17, Brunovce 369,36 €
S - PROGRESS,s.r.o. Cintorínska 30, Bratislava - mestská časť Staré mesto 5 792,18 €
S - Studio Slovakia, s. r. o. Letná 3480/3, Poprad 147,99 €
S & D, s.r.o. Ostravská 28, Košice Západ 12 258,96 €
S & F TRANS SLOVAKIA, s.r.o. Dechtice 21, Dechtice 11 916,40 €
S & S - TEMPUS, s.r.o. Košická 2, Moldava nad Bodvou 2 604,16 €
S & S Protech, s.r.o. Vrzavka 1090, Bzince pod Javorinou 3 007,63 €
S GAME s.r.o. Námestie Slobody 37, Sabinov 57,45 €
S L, s.r.o. Kečkovce 73, Vyšný Orlík 775,02 €
S pánom bohom s. r. o. Dunajská 40, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 3 084,72 €
S T A P R I N s.r.o. Centrum I 57/132, Dubnica nad Váhom 478,23 €
S TRADE s.r.o. Halenárska 35, Trnava 5 492,26 €
S WOOD, s.r.o. Tatranské námestie 3, Poprad 235,31 €
S-DASIVO s.r.o. Kríková 8696/6, Bratislava - mestská časť Vrakuňa 19 709,30 €
S-ELEKTRO s.r.o. Puškinova 615/1, Sabinov 4 107,96 €
S-K-01 s.r.o. Magurská 37, Banská Bystrica 2 477,17 €
S-KOMPLEX A.S. GALVANIHO 10, BRATISLAVA 4 756,40 €
S-PETROL s. r. o. Sládkovičova 84, Banská Bystrica 5 825,30 €
S-PM Slovakia, s. r. o. Dolný Val 8545/66, Žilina 640,88 €
S-POWER s. r. o. č.d. 1334, Tešedíkovo 6,30 €
S-Profit group s.r.o. Gaštanova 161/11, Topoľčany 300,00 €
S-stav s.r.o. 117, Klátova Nová Ves 4 551,59 €
S-voda, kúrenie, plyn s.r.o. Bobrovník 27, Bobrovník 136,88 €
S-Wood s.r.o. Záhradná 503/12, Čereňany 4 736,01 €
S. A. COMPANY, s.r.o. Horná 1073, Čadca 536,82 €
S. B. TRADE s.r.o. Alžbetínsk nám. 1203, Dunajská Streda 19,80 €
S. C. services s.r.o. Námestie SNP 23, Bratislava 4 976,00 €
S.A. transport s.r.o. Kopčianska 10, Bratislava 774,32 €
S.A.A. s. r. o. Račianska 88, Bratislava III 3 052,21 €
S.A.M.M. s. r. o. Najmarova 6449/3, Pezinok 3 418,83 €
S.A.S. WEGHER NICOLA E LUCA Via Sporeggio 5, Sporminore 265,21 €
S.B. STAVMONT s. r. o. Októbrová 1504/32, Dunajská Streda 838,84 €
S.B.Renovation s.r.o. Lipová 14, Veľký Šariš 34,65 €
S.C.A.N.D.A. s.r.o. Hviezdoslavova 18, Banská Bystrica 717,42 €
S.E.S., s.r.o. Ovčie 188, Ovčie 1 591,32 €
S.FRANCESCO s.r.o. Karadžičova 8/A, Bratislava 4 360,07 €
S.H.Holding s.r.o. Smolnícka Huta 10, Smolnícka Huta 3 000,19 €
S.H.S. TRADE TRNAVA s.r.o. Pekárska 23, Trnava 654,74 €
S.I.F.security s.r.o. Zelená ul. 5667, Dunajská Streda 16,60 €
S.K. FASSADENBAU, s.r.o. Bankov 1354/7, Košice - mestská časť Sever 2 408,21 €
S.K.I. s.r.o. Mickiewicova 2, Bratislava 602,72 €
S.K.Job s.r.o. č. 107, Kráľová nad Váhom 523,79 €
S.K.K. s.r.o. v likvidácii Kraskova 4, Bratislava 73,62 €
S.L.O., s.r.o. Železničná 8, Komárno 132,71 €
S.M. Biznis Coach s.r.o. Zákysučie 1204, Krásno nad Kysucou 13,42 €
S.O.B., s.r.o. Nešporova 284/8, Košice 3 799,65 €
S.O.F.I., spol. s r.o. Koceľova 17, Bratislava 16 120,59 €