Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 30. januára 2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 23. januára 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  26. januára 2023.

Počet záznamov v databáze: 104199

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 26. januára 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  2. februára 2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  31. januára 2023, ktorý zverejníme v 6. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (5. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 657
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
U - JAVIERA s. r. o. Zlatá 4003/11, Hurbanovo 225,49 €
U ANJELA s.r.o. Horná 34, Banská Bystrica 480,02 €
U Dobrého Pastiera s.r.o. Židovská 1/164, Bratislava 6 255,29 €
U Gulky, s.r.o. Židovská 5, Bratislava 2 416,86 €
U HROŠIKA, s. r. o. Hviezdoslavova 673/40, Smižany 350,07 €
U LEVA s. r. o. Kopčianska 10, Bratislava 1 623,60 €
U Matisa s.r.o. Blahová 9, Blahová 85,59 €
U Medveďa, s.r.o. Gaštanová 128, Humenné 10,64 €
U nás doma s.r.o. Legionárska 1844/77, Trenčín 1 041,74 €
U poštára s.r.o. Rudohorská 5 A, Banská Bystrica 258,61 €
U psej matere Kysuce - Ranč Korňa Korňa 430, Korňa 44,38 €
U Richtára, s.r.o. Prešov Floriánova 3197/4, Prešov 8 564,40 €
U ŠUHAJA s.r.o. Dénešova 10, Košice - sídlisko KVP 6 123,69 €
U.O.E.N.O fleet partners s.r.o. Južná trieda 4B, Košice 22 642,15 €
U.P.B., spol. s r.o. Zálužická 100/1, Bratislava 101,50 €
U.R.T., s.r.o. Domkárska 17, Bratislava 1 082,89 €
U.S. Trading, s.r.o. Fialková 517/10, Kamenec pod Vtáčnikom 912,53 €
UA - GROUPS s.r.o. Štefánikova 18, Humenné 10,50 €
UA TRANS, s. r. o. Drieňová 1/J, Bratislava - mestská časť Ružinov 2 910,56 €
UASK, s. r. o. T. Vansovej 1600/3, Žilina 1 707,16 €
Uba Markjoe Olunna Uzbecká 25107/10C, Bratislava-Podunajské Biskupice 1 126,68 €
ubabeja s.r.o. Jantárová 30, Košice 1 387,36 €
Ubl Ľudovít Karlova Ves 1, Bratislava 177,28 €
UBYT s.r.o. Pod Šípkom 1301, Partizánske 1 612,08 €
UCB Servis, spol. s r.o. Trenčianska 56/A, Bratislava 4 829,10 €
UCB spol. s r.o. Povraznícka 3048/13, Bratislava 18 736,13 €
Učeň Miroslav 283, Lysá pod Makytou 153,79 €
Ucháľ Karol Ulica Seredská 3984/187, Trnava 396,63 €
Uchaľ Marcel Banské 181, Vranov nad Topľou 3 299,47 €
Uchaľ Miroslav Kpt. Jaroša 779/5, Košice-Dargovských hrdinov 277,83 €
Ucháľ Peter 373, Tureň 2 905,14 €
Uchaľová Jana Železiarenská 27/3, Košice-Šaca 146,50 €
Učník Lukáš Vyšná Korňa 846, Korňa 753,57 €
Učník Miloš Žarnov 750, Veľké Rovné 800,52 €
UČTO MAG s.r.o. Francisciho 2322/22, Lučenec 150,79 €
Ucto Team Global s. r. o. Tallerova 4, Bratislava 102,58 €
uctodane-mm, s.r.o. 105, Cerovo 282,27 €
Udai Pavol Ul. kpt. J. Nálepku 3470/19, Levice 32,35 €
UDENAR, s.r.o. Horné Trhovište 120, Horné Trhovište 737,42 €
Uderian Ladislav Wolkrova 1106/35, Bratislava-Petržalka 1 126,68 €
Udič Jaroslav Ťačevská 1572/37, Bardejov 8 779,58 €
Udič Jaroslav Komenského 40/1, Bardejov 918,42 €
Udovichenko Yevhen Ulica sv. Cyrila a Metoda 3051/21, Trnava 563,34 €
Udvardi Martin Podunajské Biskupice 1, Bratislava 1 519,84 €
Udvardi Štefan Bátorove Kosihy 548, Bátorove Kosihy 623,32 €
Udvardy Ján Kamenec 1, Nová Dedina 760,75 €
Udvardyová Nikoleta Veľké Zalužice 9, Zalužice 1 180,36 €
Udvardyová-Liptáková Monika Javornícka 6168/17, Banská Bystrica 375,56 €
Udvarnocká Silvia Podhradová 174/0, Tisovec 62,30 €
Udvaros Ladislav Školská ulica 855/25, Okoč 3 158,31 €