Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 5. júna  2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 29. mája 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  1. júna 2023.

Tento zoznam neslúži na účely preverovania splnenia podmienok Generálneho pardonu 2023 (§ 293fz  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z.).

Počet záznamov v databáze: 104748

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 1. júna 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  8. júna  2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  31. mája 2023, ktorý zverejníme v 24. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (23. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 4155
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
V - H - D - V - K s. r. o. Plynárenská 2, Bratislava 486,86 €
V - S s.r.o. Továrenská 2, Michalovce 9 131,75 €
V - Trans Slovakia, s.r.o. Pluhová 2, Bratislava 21,30 €
V & Č, s.r.o. Partizánska cesta 65, Banská Bystrica 1 541,40 €
V & S stav, s.r.o. Nitrianska 367, Pata 3 546,20 €
V & T Company, s.r.o. Konopná 611/1, Diakovce 420,26 €
V & V TRANSPORT s.r.o. Mierová 64, Bratislava 522,48 €
V + V s.r.o. Piesočná 6, Košice Krásna 1 371,96 €
V A S Gastronomy s.r.o. Dolná 42, Banská Bystrica 12 314,37 €
V AGENCY, s. r. o. Stropkovská 13, Bratislava 389,22 €
V e V, s.r.o. Harmincova 1/B, Bratislava 12 018,92 €
V I T R A stav, s. r. o. Horný dvor 27, Bernolákovo 1 868,20 €
V spol. s.r.o. T. G. Masaryka 9409/15A, Zvolen 5 004,70 €
V Star Lines, s.r.o. Pomlejská cesta 2205/2A, Šamorín 2 022,01 €
V STUDIO, s.r.o. Obchodná 2501, Trenčianska Turná 69,44 €
V-architekt s. r. o. Ľubľanská 1652/2, Bratislava 668,29 €
V-Contact s.r.o. Svätoondrejovská 11/6, Komárno 11 102,08 €
V-J-S, s. r. o. Malá 62, Čadca 1 326,44 €
V-O-S spol. s r. o. Kukučínova 2681, Kysucké Nové Mesto 7,28 €
V-statika, s.r.o. Prosiek 11, Prosiek 16,77 €
V-TECH, s. r. o. Hurbanova 3154/66, Stará Turá 240,40 €
V-Works s.r.o. Keť 25, Keť 37,32 €
v:sprav s.r.o. Horná 54, Banská Bystrica 1 420,88 €
V.E.M.S. Slovakia s.r.o. 408, Jablonica 678,34 €
V.I.P. company, s.r.o. Topolčianska 22, Bratislava 500,00 €
V.I.P. trans s.r.o. Rajecká 5, Bratislava - mestská časť Vrakuňa 6 587,89 €
V.K.D. s. r. o. Špitálska 53, Bratislava 100,65 €
V.K.M. Márton TRANS s. r. o. J. Simora 5/7, Nové Zámky 786,88 €
V.L. Exclusive Holding, s.r.o. Janka Kráľa 2584, Čadca 817,87 €
V.L.S. s.r.o. Atletická 8/A, Košice 1 113,52 €
V.M.PLUS, s.r.o. F. Mráza 10, Žilina 118,05 €
V.O.L.K.E.R., s.r.o. Kresánkova 13, Bratislava 3 883,94 €
V.O.P. s.r.o. Zombova 37, Košice Sídlisko KVP 895,98 €
V.O.V.S., s.r.o. M.M.Hodžu 6979/20, Zvolen 177,90 €
V.P.G., s.r.o. Radzovce 266, Radzovce 155,69 €
V.S.N.S., s.r.o. Sedmokrásková 6, Bratislava-mestská časť Ružinov 1 947,02 €
V.S.O.P., s.r.o. Dostojevského rad 13, Bratislava 726,60 €
V.T.J. Tech s. r. o. Hrdinov SNP 11115/8F, Martin 2 424,12 €
V&M real, s.r.o. Staničná 77, Trebatice 1 276,00 €
V&RB s. r. o. Podhradská 2, Fiľakovo 712,76 €
V&T system, s.r.o. Šamborská 156/9, Košice-mestská časť Kavečany 645,87 €
V+H spol. s r.o. Nitrianska 1, Šaľa 412,83 €
V+K III, s.r.o. Cyrila a Metoda 51, Michalovce 1 000,00 €
V33 s.r.o. Borodáčova 1334/5, Košice - mestská časť Barca 176,71 €
V4 Agro SK s. r. o. Hodžovo námestie 2A, Bratislava 516,58 €
VA & SO, s. r. o. Mlynská 17, Senec 2 401,56 €
VA-6 s.r.o. Južná trieda 4B, Košice 162,50 €
VAANDI s. r. o. Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača 1 876,11 €
VABA corp s. r. o. Heďbeneéte 527, Kútniky 887,69 €
Vabno Ladislav Dlhá 4, Bardejov 2 007,79 €