Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 5. júna  2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 29. mája 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  1. júna 2023.

Tento zoznam neslúži na účely preverovania splnenia podmienok Generálneho pardonu 2023 (§ 293fz  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z.).

Počet záznamov v databáze: 104748

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 1. júna 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  8. júna  2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  31. mája 2023, ktorý zverejníme v 24. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (23. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 63
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
X - Café, s.r.o. Pod kostolíkom 298/8, Nitra-Drážovce 80,00 €
X - PLAST s.r.o. Rúbanisko III 26, Lučenec 105,00 €
X - ŠPORT SK, s.r.o. Hattalova 12, Bratislava 122 126,20 €
X - Taxi s. r. o. Malé Kosihy 122, Malé Kosihy 69,78 €
X - Trading Retail, s.r.o. Mostová 2, Bratislava 36 729,22 €
X 2 s.r.o. Idanská 39, Košice 973,79 €
X 7, s.r.o. Idanská 39, Košice - Západ 406,17 €
X-Cave s.r.o. Mlynské Nivy 77, Bratislava 137,39 €
x-claim s.r.o. KOLISKOVA 1, BRATISLAVA 715,75 €
X-CONSTANS, s.r.o. Martina Benku 15, Lučenec 7 585,39 €
X-group.sk s.r.o. SNP 874/100, Nová Dubnica 6 605,00 €
X-Line s.r.o. Haburská 211/16, Bratislava-Ružinov 365,96 €
X-Road s.r.o. Mlynská 39, Spišská Nová Ves 2 610,04 €
X-spedition spol. s r. o. Kopčianska 10, Bratislava 38 559,78 €
X-Trust s.r.o. Moyzesova 4319/7, Liptovský Mikuláš 7,13 €
X-Type Design s.r.o. Byster 45, Sady nad Torysou 350,57 €
X13 s.r.o. Horná 12, Banská Bystrica 2 418,37 €
XABAX, s.r.o. Orgovánová 6, Bratislava 200,68 €
Xalastor a. s. Hattalova 12/C, Bratislava 151,10 €
XAMIS s.r.o. Hemerkova 35, Košice Sídlisko KVP 1 818,23 €
XANDRA, s.r.o. Dlhý rad A/2, Bardejov 3 307,97 €
Xavi s. r. o. Štefánikova 76, Michalovce 2 004,31 €
Xavier Reis Jessé Jozefa Vuruma 138/6, Žilina 1 929,56 €
Xavierr, s.r.o. Nádražná 586/51, Rajec 6 015,25 €
XBODY Club Športová 1191/11E, Veľký Biel 57,83 €
Xcars servis, s.r.o. Majerská cesta 36, Banská Bystrica 335,28 €
XD Technology & Finance, s.r.o. Sedmokrásková 6, Bratislava 350,00 €
XD VISION, s.r.o. Nová Rožňavská 136, Bratislava 4 850,54 €
Xdeal Slovakia, s. r. o. Mýtna 29, Bratislava 500,00 €
xdream, s.r.o. Vysokoškolákov 8013, Žilina 199,28 €
XELA s. r. o. Mlynské nivy 1711/73, Bratislava 11 936,60 €
XELOS, s.r.o. Oblazov 30, Kotešová 375,00 €
XERON Slovakia s.r.o. Brnianska 33, Bratislava 1 564,04 €
Xfin, s.r.o. Rosina 484, Rosina 300,22 €
XI LI AO, s.r.o. Masarykova 11/11, Prešov 101,00 €
XIDEKO, s.r.o. Pionierske námestie 1, Biely Kostol 167,49 €
Xifaras Stamatios Záhradícka 60, Bratislava 49,30 €
XILEBO s.r.o. Karpatské námestie 10A, Bratislava III 736,95 €
Xilix aab s.r.o. Bratislavská 21/63, Trenčín 217,86 €
xilix xxs s. r. o. Bratislavská 63, Trenčín 343,39 €
XIN CHEN, s.r.o. Dr. Jánskeho 477, Žiar nad Hronom 47,73 €
XING BO, spol. s r.o. F.Rákócziho 1760/64, Štúrovo 8,66 €
XMAY s.r.o. Fándlyho 2413/15, Stupava 70,44 €
XO foods s.r.o. organizačná zložka Slovensko Vysoká 2/B, Bratislava 7 247,35 €
xo-sk, s.r.o. Damborského 6, Bratislava 403,36 €
XOcorp plus s.r.o. Pri železnici 1109, Čaňa 5,16 €
XOGION s.r.o. Karpatské námestie 10, Bratislava 3 576,33 €
XP SCREED CONSTRUCTIONS s.r.o. Ružový háj 937, Dunajská Streda 19 782,00 €
xplan atelier, s. r. o. Vlčanská 558/6, Šaľa 33,55 €
XPR Group, s.r.o. M.R.Štefánika 1831/46, Dolný Kubín 1 300,66 €