Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 23. januára 2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 16. januára 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  19. januára 2023.

Počet záznamov v databáze: 109864

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 19. januára 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  26. januára 2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  23. januára 2023, ktorý zverejníme v 5. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (4. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 109864
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
3ER LOGISTICS s.r.o. Sabinovská 12, Bratislava - mestská časť Ružinov 1 790,83 €
3G Development, s.r.o. Mickiewiczova 2, Bratislava 1 485,10 €
3G EXPRESS GROUP, a.s. Na Priekope 37, Žilina 2 731,65 €
3G Shop s.r.o. Kosorín 98, Kosorín 1 006,70 €
3JM, s.r.o. Lucenkova 1222/14, Dolný Kubín 20,12 €
3K COMPANY s.r.o. Župčany 338, Prešov 275,90 €
3K Solutions, s. r. o. Domaniža 421, Domaniža 17 844,71 €
3K technologies s. r. o. Miletičova 7, Bratislava II 13 448,85 €
3Limes s. r. o. Masarykova 14, Košice- mestská časť Staré Mesto 13 122,13 €
3M DESIGN STUDIO s. r. o. Partizánska 32, Bardejov 91,24 €
3M Development spol. s r.o. Mýtna 7, Bratislava 983,45 €
3M Stav s.r.o. Zámocká 3, Bratislava 684,87 €
3P BUILD s.r.o. Námestie osloboditeľov 20, Košice - mestská časť Staré Mesto 55,09 €
3P GROUP s.r.o. Matice Slovenskej 24, Prešov 4 111,22 €
3P s. r. o. Sabinovská 61, Prešov 1 012,54 €
3plex Club, k.s. Palackého 103/33, Trenčín 1 015,96 €
3Pro s.r.o. Rožňavská 1406/21, Bratislava 198,16 €
3SC, s. r. o. Hlavná 254/6, Svinia 390,98 €
3skáč, s.r.o. Hlavná 13/24, Nižná Hutka 2 763,83 €
3sto3 s.r.o. Hviezdoslavova 1024/50, Šurany 691,89 €
4 ANGELS s. r. o. Hronské predmestie 5, Banská Bystrica 98,08 €
4 BASE, s.r.o. Ivanská cesta 15/A, Bratislava 1 599,08 €
4 HP spol. s r.o. ul. Prof. Sáru 5, Banská Bystrica 65,11 €
4 LIFE, s.r.o. Pri Cintoríne 36, Žilina 893,96 €
4 line security s. r. o. Šamorínska 10, Bratislava 26 776,49 €
4 Season Business s.r.o. Hlavná Nová Stráž 30, Komárno 5,71 €
4 SHINE s.r.o. Sv. Štefana 5, Štúrovo 65,37 €
4 your life s.r.o. Jarabina 322, Jarabina 5,11 €
4 zmysly, s.r.o Jadranská 31/A, Bratislava 555,39 €
400po400, s. r. o. Oščadnica 1854, Oščadnica 83,04 €
444 plus s.r.o. Roľnícka 3432/1, Nitra - Dolné Krškany 104,28 €
4AK s.r.o. Sládkovičova 1, Nitra 361,50 €
4B, s. r. o. Miloslavov 1246, Miloslavov 3 382,66 €
4digital s. r. o. Trenčianska 16, Bratislava 343,50 €
4F s.r.o. Šafárikova 112, Rožňava 1 990,81 €
4forYOU s. r. o. Rovinka 975, Rovinka 116,27 €
4GTE s.r.o. Jilemnickeho 4012/30, Martin 2 352,92 €
4INVESTMENT s. r. o. Jeruzalemská 1, Trnava 2 498,24 €
4L, s.r.o. Mládežnícka 262, Krasňany 70,21 €
4M s.r.o. Šporotová 515/19, Brusno 503,25 €
4Medica, s.r.o. Veľká Okružná 17, Žilina 917,30 €
4star group s.r.o. Južná trieda 4B, Košice - mestská časť Juh 27 268,50 €
4TU4 s.r.o. V.Clementisa 30, Trnava 15 530,96 €
4U-SK s.r.o. Valča 368, Valča 53,61 €
4Ureality s.r.o. Budulov 95, Moldava nad Bodvou 561,16 €
4USt, spol. s r.o. Štefánikova 267/16, Námestovo 2 141,10 €
4V GROUP s.r.o. Volgogradská 20, Prešov 597,78 €
4YOU Entertainment Services s.r.o. Jókaiho 30, Komárno 1 070,44 €
4you Reality EU s.r.o. Jókaiho 1, Moldava nad Bodvou 166,08 €
5 plus s.r.o. Krivá 18, Košice-mestská časť Juh 1 183,58 €