Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 20. marca 2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 13. marca 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  16. marca 2023.

Počet záznamov v databáze: 118330

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 16. marca 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  23. marca 2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  20. marca 2023, ktorý zverejníme v 13. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (12. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 118330
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
TP Steel, spol. s r.o. Ľ. Štúra 1061/27, Zvolen 1 498,89 €
TPA Service s. r. o Veltlínska 2, Pezinok 576,28 €
TPC Group, s.r.o. Univerzitná 8498/25, Žilina 838,90 €
TPG Builders s. r. o. Zámocká 3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 538,38 €
TPHARAVA s.r.o. Ždiarska 6, Nitra 290,42 €
TPJ s. r. o. Latorická 25, Bratislava 139,00 €
Tpp s.r.o. Bukurešťská 27, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 9 512,31 €
tps - Montageservice s.r.o. Nám. SNP 15, Bratislava 13 584,69 €
TPS Košice s.r.o. Dominikanské námestie 8, Košice 4 970,04 €
TPS s.r.o. Majerníková 8, Bratislava IV 26,84 €
TPstav s. r. o. Medzilaborecká 21, Bratislava 15 151,68 €
TPT STAVBY s.r.o. Dubská cesta 2720/21, Kysucké Nové Mesto 764,00 €
TPV Servis, s.r.o. 19, Komoča 5 700,38 €
TR7, s. r. o. Ružový háj 937, Dunajská Streda 1 612,70 €
TRA VO THI HUONG MATEJA BELA 2393/11, ZVOLEN 33,99 €
Trabalík Jozef Martin 0, Martin 4 464,70 €
Trabalík Jozef Žitná 1483/2, Bánovce nad Bebravou 187,78 €
Trabalík Matúš Plátenícka 890/4, Námestovo 1 495,55 €
Trabalík Miroslav Borinova 902/2, Námestovo 550,90 €
Trabalík Radovan 555, Oravská Jasenica 25,88 €
Trabalík Viliam Ciolkovského 387/25, Lužianky 11,75 €
TRAC - TECH SK s.r.o. Pribinova 20, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 3 478,10 €
TRACEY s. r. o. Moškovec 34, Moškovec 137,25 €
Trachov Artem Hviezdoslavova 2724/50, Ivanka pri Dunaji 187,78 €
TRACIK s.r.o. Daľkovská 4053, Snina 29 089,97 €
TRADA s.r.o. Jesenná 1138/20, Košice 234,09 €
TRADE - MP s.r.o. 77, Vyšný Čaj 205,47 €
TRADE & CONSULTING s. r. o. I. Olbrachta 900/6, Trenčín 168,98 €
Trade & Consulting Services s.r.o. Železničiarska 593, Hanušovce nad Topľou 76 583,49 €
Trade agency SK s. r. o. Karpatské námestie 10, Bratislava - Rača 54,98 €
TRADE BAU, s.r.o. Hlavná 326, Dunajská Streda 263,00 €
Trade E.l. s.r.o. Jazerná 200/14, Komárno 2 079,41 €
TRADE Education s.r.o. MUDr. Jána Straku 1543/2, Banská Štiavnica 80,46 €
TRADE FLOOR s.r.o. 305, Hrnčiarska Ves 1 208,49 €
TRADE MARK INVEST, s. r. o. Slovenská 1, Bardejov 37 070,51 €
Trade market s. r. o. Pšeničná 6, Bernolákovo 41,05 €
TRADE PROMOTION SERVICE S.R.O. Odborárska 50, Bratislava 495,10 €
trade star, s.r.o. Hanulova 41, Nitra 1 240,52 €
Trade Tech Company s.r.o. Masarykova 23, Prešov 3 507,63 €
TRADE-AGRO-TRANSPORT, s.r.o. Kružno 143, Kružno 4 234,61 €
TRADE&CONSULT, s.r.o. Kukučínova 1562/4, Ružomberok 1 210,50 €
TRADECOM Consulting s. r. o. Špitálska 53, Bratislava 67,08 €
Traderson General Trading s.r.o. Záhradnícka 46A, Bratislava-Ružinov 369,92 €
Tradestone Slovakia s.r.o. Leoša Janáčka 10, Trnava 2 598,30 €
TRADEX, s.r.o. Kolárska 8, Bratislava 669,14 €
TRADEZA, s.r.o. 481, Horný Bar 1 937,60 €
TRADING COMPANY GROUP SLOVAKIA s. r. o. Zámocká 3, Bratislava 2 130,00 €
TRADING EU, s.r.o. Mierové námestie 3, Senec 12 170,15 €
Trading s.r.o. Radlinského 1735/29, Dolný Kubín 12 854,84 €
Tradings Slovakia, s.r.o. Tamaškovičova 1, Trnava 2 522,60 €