Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 23. januára 2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 16. januára 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  19. januára 2023.

Počet záznamov v databáze: 109864

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 19. januára 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  26. januára 2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  23. januára 2023, ktorý zverejníme v 5. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (4. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 109864
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
5 Star Gastro Catering & Personal, s.r.o. Letištná 1671/23, Dunajská Streda 1 175,09 €
5 stars security, s.r.o. Sasinkova 26, Žilina 13 320,24 €
50 shades s. r. o. Staré záhrady 285/3, Bratislava II 5 635,89 €
518 s. r. o. Pribinova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 2 892,04 €
5CDI s.r.o. v likvidácií Šebastovská 150, Košice - mestská časť Šebastovce 469,23 €
5elements, s.r.o. J. Slottu 6466/11, Trnava 2 008,27 €
5th-DINER s.r.o. Púchovská 12, Bratislava - mestská časť Rača 1 851,42 €
64 & One s.r.o. Obchodná 39, Bratislava 25 548,57 €
66X s. r. o. Karpatské námestie 10A, Bratislava III 3 303,16 €
6MM, s.r.o. Špitálska 6, Prešov 792,37 €
6stars s.r.o. Podnikateľská 1549/4, Košice - mestská časť Barca 37,78 €
73 NATIVE SOLUTIONS, s.r.o. Horša 74, Horša 8,32 €
77 s. r. o. Račianska 88 B, Bratislava III 4 143,38 €
7CMI s.r.o. 130, Komárov 9,76 €
8 plus s.r.o. 489, Veľká Ida 911,70 €
888 s.r.o. Súľov - Hradná 131, Súľov - Hradná 9 157,07 €
8CMI s.r.o. Komárov 130, Komárov 5 969,48 €
909.services, s.r.o. Pod traťou 927/3, Kežmarok 2 278,92 €
911 AUTOSERVIS, s.r.o. Prievozská 18, Bratislava II 622,12 €
96 corporation s. r. o. Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača 3 600,51 €
9a s .r. o. Mojš 85, Mojš 10,05 €
9MM SLOVAKIA s.r.o. Železničná 665, Brzotín 521,82 €
A - Fin Slovakia spol. s r.o. Pražská 2, Košice - Západ 221,76 €
A - MONT, spol. s r.o. Veterná 17, Trnava 11,87 €
A - RECOL, s.r.o. Nešporova 8, Košice Západ 16 890,13 €
A - SPOL 1, s.r.o. 103, Mengusovce 292,88 €
A - Team security, a.s. Miletičova 23, Bratislava 19 857,99 €
A - tím s.r.o. Mlynská 28, Košice 198,51 €
A - XUS, spol. s r.o. Dolná 6A, Banská Bystrica 810,13 €
A - Z model, s.r.o. NOVOZAMOCKA 1447/27, ZVOLEN 118,30 €
A - Z REAL spol. s r.o. Nitrianska 5, Bratislava 895,50 €
A & L s.r.o. Andrusovova 5, Bratislava-Petržalka 806,02 €
A & T AUTO PARTNERSHIP Strait Street 214, Valletta VLT 5 321,68 €
A & V DREVOMONT, s.r.o. Za kostolom 762/1, Horné Srnie 533,25 €
A Class Studio - Material Solutions, s.r.o. Námestie Mateja Korvína 2/0, Bratislava 2 462,62 €
A Class Studio, s. r. o. Námestie Mateja Korvína 2, Bratislava 446,54 €
A DONASTAV s.r.o. Farská 12, Nitra 4 273,30 €
A iné... s.r.o. Vlárska 16/298, Trenčín 685,11 €
A JURA spol. s.ro. Kukučínova 896/50, Prešov 450,25 €
A K K L advokáti s.r.o. Miletičova 5B, Bratislava-mestská časť Ružinov 1 075,51 €
A L U N A spol. s r.o. Kirejevska 35, Rimavská Sobota 54 232,05 €
A la maison s. r. o. Pri Habánskom mlyne 16, Bratislava - Staré Mesto 893,96 €
A M D, SPOL. S R.O. DURDOSIK 94, BIDOVCE 139,74 €
A NIMRÓD, s.r.o. Žabia ul. 1178/50, Gabčíkovo 3 295,50 €
A Project & Finance, j.s.a. Kpt.Morávku 152, Veľký Slavkov 1 879,41 €
A Tankstelle s. r. o. Cukrová 14, Bratislava 553,60 €
A-1 s.r.o. Zvolenská cesta 5871, Banská Bystrica 2 529,32 €
A-AMB s.r.o. Nám. A. Bernoláka 375, Námestovo 19 391,20 €
A-Centrum RS s. r. o. Gelnická 887/11, Košice - Pereš 2 637,53 €
A-ctive s.r.o. Nová Ves 125, Nová Ves 233,81 €