Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 5. júna  2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 29. mája 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  1. júna 2023.

Tento zoznam neslúži na účely preverovania splnenia podmienok Generálneho pardonu 2023 (§ 293fz  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z.).

Počet záznamov v databáze: 104748

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 1. júna 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  8. júna  2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  31. mája 2023, ktorý zverejníme v 24. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (23. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 104748
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
A.P.A. Invest, s. r. o. Trenčianska 21/687, Bratislava 721,35 €
A.P.C.T. s.r.o. 386, Lisková 190,31 €
A.P.K. Services, spol. s r.o. P.Pázmaňa 58/20, Šaľa 5 360,53 €
A.P.K.Service, spol. s r.o. Vlčanská 6789/6A, Šaľa 1 083,85 €
A.R.S. Klima & Gastrotechnik s.r.o. J. Kráľa 739/1, Senica 192,10 €
A.R.S. stav, s.r.o. Kollárova 752/103, Kúty 90,32 €
A.S. Gastro, s.r.o. Levická 2, Bratislava -mestská časť Ružinov 1 347,42 €
A.S.B. Logistic, s.r.o. Plátenícka 24, Bratislava 1 956,94 €
A.S.E.S networks, s.r.o. Modranská 33, Pribeta 20 689,96 €
A.S.E.V.I. s.r.o. Bulharská 70, Bratislava 4 670,30 €
A.S.M., s.r.o. Na Štepnici 1, Zvolen 72,91 €
A.SER.AL.2, s.r.o. Jedľová 7, Trenčín 3 431,14 €
A.T. TEXTIL, s.r.o. Mierová 114, Bratislava 514 116,16 €
A.T. TRANS s.r.o. 2, Malé Kosihy 242,20 €
A.T.I. SK, s. r. o. Kopčianska 10, Bratislava-Petržalka 694,24 €
A.T.N. , s.r.o. Hlavná 55, Strážne 518,22 €
A.T.R.S., s.r.o. Potravinárska 3694, Rimavská Sobota 34,24 €
A.Z.P. rue Saint Germain 15/17, Romainville 89,80 €
A&A agentúra spol. s r. o. Komenského 1116/21, Košice 556,79 €
A&A Company Trade s.r.o. Budatínska 16, Bratislava - mestská časť Petržalka 17 127,85 €
A&A Services, s.r.o. M.R. Štefánika 34, Detva 240,27 €
A&A Stavebné práce, s.r.o. Horná Ždaňa 191, Horná Ždaňa 190,93 €
A&BC Trading spol. s r. o. Bučinova 18, Bratislava - Vrakuňa 846,43 €
A&Bu, s.r.o. Záhradnícka 5847/62, Bratislava 978,55 €
A&D atelier, s.r.o. Ivánska cesta 4, Bratislava 1 959,51 €
A&D stav s.r.o. Žarnov 45, Žarnov 60,74 €
A&L Finance s.r.o. Levická 3, Nitra 231,14 €
A&L Trans s.r.o. Levická 3, Nitra 87,55 €
a&m communicatons, s.r.o. M. R. Štefánika 581/29A, Myjava 3 439,48 €
A&M PLUS s.r.o. Veternícka ulica 109/1, Kremnica 747,62 €
A&M TATRY s.r.o Zápotockého 1510/8, Liptovský Mikuláš 1 007,54 €
A&M vodovod s.r.o. Tomanova 10063/72, Bratislava - Vajnory 9,36 €
A&P Investment Company s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 10A, Nové Mesto nad Váhom 1 193,18 €
A&T CONSULTING SK s.r.o. Pod Juhom 7666, Trenčín 92,51 €
A&T Trans Slovakia, s. r. o. Pluhová 2, Bratislava 1 767,23 €
A&V Partners, s.r.o. Košická 52/A, Bratislava II 367,42 €
A&Z beauty s.r.o. Nový Svet 8, Šurany 137,55 €
A+I Trade s.r.o. Konventná 7, Bratislava 5 070,57 €
A+S,s.r.o. Brodno 359, Brodno 36,25 €
A1 Team s.r.o. Dukelská 49, Modra 37,41 €
A2 skupina s. r. o. Gusevova 26, Bratislava - mestská časť Ružinov 486,73 €
A2M Services, s.r.o. Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača 6,71 €
A3 Company s.r.o. Rybničná 10100/40A, Bratislava - Vajnory 3 613,27 €
A3 projekt, s.r.o. Vajnorská 100/A, Bratislava 9 584,89 €
A3D, s. r. o. Žltá 3857/20, Bratislava V 35,01 €
A3Z s.r.o. Lučenecká cesta 9876, Zvolen 907,26 €
a3z+, s. r. o. Strážska cesta 1139/47, Zvolen 1 803,72 €
AA Autoservis, s.r.o. Hlavná 14/7, Vyšná Myšľa 86,62 €
AA Trinity, s. r. o. A. Sládkoviča 2099/10, Nové Mesto nad Váhom 2 021,99 €
AA111 s.r.o. Sedmokrásková 6, Bratislava II 1 800,79 €