Page title

Prihlásiť sa na dobrovoľné poistenie

Rozhodli ste sa dobrovoľne poistiť? Pozrite sa, ako na to.

Ako sa prihlásiť

Text
  • Prostredníctvom tlačiva, ktoré nájdete v časti Formuláre tu: Registračný list fyzickej osoby (RLFO).
  • Je potrebné priložiť aj Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby – v tomto vyhlásení potvrdzujete, že nie ste v danom čase poistení v inom členskom štáte EU, EHP, Švajčiarskej republike, v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Tiež, že beriete na vedomie všetky podmienky dobrovoľného poistenia.

Kde sa prihlásiť

Text

Tlačivá je potrebné doručiť na pobočku Sociálnej poisťovne v mieste vášho bydliska, buď osobne, poštou alebo elektronicky, prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk).

Kedy poistenie vznikne, resp. odkedy som dobrovoľne poistený?

Text

Poistenie vám vznikne najskôr v deň podania prihlášky. Nie je možné sa spätne naň prihlásiť. Preto je dôležité, napríklad, v prípade, že chcete získať dostatočný počet dní poistenia kvôli materskej dávke (270 dní), či poistenie v nezamestnanosti (730 dní), prihlásiť sa na poistenie v dostatočnom  predstihu.