Page title

Tabuľka všeobecného vymeriavacieho základu

Text
Rok  Priemerná mesačná mzda v hospodárstve   Všeobecný vymeriavací základ 
 1949  792 Sk  9 504 Sk 
 1950  854 Sk  10 248 Sk 
 1951  903 Sk  10 836 Sk 
 1952  940 Sk  11 280 Sk 
 1953  1 036 Sk  12 432 Sk 
 1954  1 125 Sk  13 500 Sk 
 1955  1 148 Sk  13 776 Sk  
 1956  1 202 Sk  14 424 Sk 
 1957  1 235 Sk  14 820 Sk 
 1958  1 262 Sk  15 144 Sk 
 1959  1 281 Sk  15 372 Sk 
 1960  1 330 Sk  15 960 Sk 
 1961  1 368 Sk  16 296 Sk 
 1962  1 362 Sk  16 344 Sk 
 1963  1 375 Sk  16 500 Sk 
 1964  1 423 Sk  17 076 Sk 
 1965  1 456 Sk  17 472 Sk 
 1966  1 510 Sk  18 120 Sk 
 1967  1 594 Sk  19 128 Sk 
 1968  1 733 Sk  20 796 Sk 
 1969  1 863 Sk  22 356 Sk 
 1970  1 910 Sk  22 920 Sk 
 1971  1 980 Sk  23 760 Sk 
 1972  2 065 Sk  24 780 Sk 
 1973  2 133 Sk  25 596 Sk 
 1974  2 203 Sk  26 436 Sk 
 1975  2 271 Sk  27 252 Sk 
 1976  2 338 Sk  28 056 Sk 
 1977  2 412 Sk  28 944 Sk 
 1978  2 483 Sk  29 796 Sk 
 1979  2 549 Sk  30 588 Sk 
 1980  2 606 Sk  31 272 Sk 
 1981  2 642 Sk  31 704 Sk 
 1982  2 695 Sk  32 340 Sk 
 1983  2 745 Sk  32 940 Sk 
 1984  2 790 Sk  33 480 Sk 
 1985  2 843 Sk  34 116 Sk 
 1986  2 888 Sk  34 656 Sk 
 1987  2 941 Sk  35 292 Sk 
 1988  3 020 Sk  36 240 Sk 
 1989  3 142 Sk  37 704 Sk 
 1990  3 278 Sk  39 336 Sk 
 1991  3 770 Sk  45 240 Sk 
 1992  4 543 Sk  54 516 Sk 
 1993  5 379 Sk  64 548 Sk 
 1994  6 294 Sk  75 528 Sk 
 1995  7 195 Sk  86 340 Sk 
 1996  8 154 Sk  97 848 Sk 
 1997  9 226 Sk  110 712 Sk 
 1998  10 003 Sk  120 036 Sk 
 1999  10 728 Sk  128 736 Sk 
 2000  11 430 Sk  137 160 Sk 
 2001  12 365 Sk  148 380 Sk 
 2002  13 511 Sk  162 132 Sk 
 2003  14 365 Sk  172 380 Sk 
 2004  15 825 Sk  189 900 Sk 
 2005  17 274 Sk  207 288 Sk 
 2006  18 761 Sk  225 132 Sk 
 2007  20 146 Sk  241 752 Sk 
 2008  21 782 Sk  8676,36 eur  (261 384 Sk) 
 2009  744,50 eur  8 934 eur 
 2010  769 eur  9 228 eur 
 2011  786 eur  9 432 eur 
 2012  805 eur  9 660 eur 
 2013  824 eur  9 888 eur 
 2014  858 eur  10 296 eur 
 2015  883 eur  10 596 eur 
 2016  912 eur  10 944 eur 
 2017  954 eur  11 448 eur 
 2018  1 013 eur  12 156 eur 
 2019  1 092 eur  13 104 eur  
 2020  1 133 eur  13 596 eur 
 2021  1 211 eur  14 532 eur 
 2022 1 304 eur 15 648 eur

Čo je všeobecný vymeriavací základ?

Text

Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za ten-ktorý kalendárny rok, ktorú zistil Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Sumy všeobecného vymeriavacieho základu za príslušný kalendárny rok z obdobia pred rokom 2003 sú uvedené v prílohe č. 3 k zákonu č. 461/2003 Z. z. Sumy všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárne roky od roku 2002 do roku 2013 ustanovilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a po kalendárnom roku 2013 sú stanovené Sociálnou poisťovňou, ktorá ich vždy do 30. apríla kalendárneho roka nasledujúceho po príslušnom kalendárnom roku zverejní na svojom webovom sídle. Doteraz známe sumy všeobecného vymeriavacieho základu sú uvedené v tabuľke nižšie.

Pri výpočte sumy dôchodku sa ako všeobecný vymeriavací základ v poslednom kalendárnom roku rozhodujúceho obdobia (t. j. v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom vznikol nárok na dôchodok) použije všeobecný vymeriavací základ za predposledný kalendárny rok tohto obdobia. To znamená, že všeobecné vymeriavacie základy posledných dvoch kalendárnych rokov rozhodujúceho obdobia budú totožné (napr. nárok na dôchodok vznikol v roku 2004, v poslednom roku rozhodujúceho obdobia - v roku 2003 - sa použije všeobecný vymeriavací základ za rok 2002).

Ak poistenec získal obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, pri výpočte dôchodku sa ako všeobecný vymeriavací základ za posledný kalendárny rokdôchodkového poistenia po vzniku tohto nároku použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Ak bol poistenec po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok dôchodkovo poistený vo viacerých kalendárnych rokoch, od 1. augusta 2006 sa na určenie osobného mzdového bodu za predposledný kalendárny rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku tohto nároku použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

(§ 11, § 63 ods. 9 až 11, § 66 ods. 8 a § 68 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov)

 

Čo je osobný vymeriavací základ?

Text

Osobný vymeriavací základ od 1. januára 2004 je úhrn vymeriavacích základov poistenca za kalendárny rok, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie alebo z ktorých sa poistné na dôchodkové poistenie považuje za zaplatené (ide o prípad, keď zamestnávateľ nezaplatil a neodviedol poistné na dôchodkové poistenie za svojho zamestnanca).

Osobným vymeriavacím základom

  • pred 1. januárom 1993 je úhrn hrubých zárobkov za príslušný kalendárny rok, ktoré podliehali dani zo mzdy bez odpočítania tejto dane, 
  • od 1. januára 1993 do 31. decembra 2003 je úhrn vymeriavacích základov za príslušný kalendárny rok, z ktorých osoba zúčastnená na dôchodkovom zabezpečení platila poistné na dôchodkové zabezpečenie.

(§ 61 a 257 zákona č. 461/2003 Z. z.)