Page title

Zoznam dlžníkov s dlžnou sumou

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 27. novembra 2023 nový zoznam dlžníkov s dlžnou sumou, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 20. novembra 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do 23. novembra 2023.

Tento zoznam neslúži na účely preverovania splnenia podmienok Generálneho pardonu 2023 (§ 293fz  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z.).

Počet záznamov v databáze: 110420

Oproti zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 23. novembra 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 30. novembra  2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 27. novembra 2023, ktorý zverejníme v 49. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov s dlžnou sumou má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov s dlžnou sumou sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov s dlžnou sumou aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Pre zobrazenie zoznamu dlžníkov, ktorých zverejňuje Sociálna poisťovňa z dôvodu neplnenia si vykazovacích alebo oznamovacích povinností kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (48. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 110420
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
3G Development, s.r.o. Mickiewiczova 2, Bratislava 1 485,10 €
3G EXPRESS GROUP, a.s. Na Priekope 37, Žilina 2 731,65 €
3G Shop s.r.o. Kosorín 98, Kosorín 1 006,70 €
3JM, s.r.o. Lucenkova 1222/14, Dolný Kubín 176,08 €
3K COMPANY s.r.o. Župčany 338, Prešov 2 665,78 €
3K Solutions, s. r. o. Domaniža 421, Domaniža 33 008,14 €
3K technologies s. r. o. Miletičova 7, Bratislava II 15 729,06 €
3K3, s.r.o. Parková 4, Bratislava 982,18 €
3Limes s. r. o. Masarykova 14, Košice- mestská časť Staré Mesto 15 184,06 €
3M DESIGN STUDIO s. r. o. Partizánska 32, Bardejov 91,24 €
3M Development spol. s r.o. Mýtna 7, Bratislava 983,45 €
3M Stav s.r.o. Zámocká 3, Bratislava 684,87 €
3MT, s.r.o. Dénešova 2, Košice Sídlisko KVP 6 518,84 €
3P GROUP s.r.o. Matice Slovenskej 24, Prešov 4 111,22 €
3plex Club, k.s. Palackého 103/33, Trenčín 5 966,61 €
3skáč, s.r.o. Hlavná 13, Nižná Hutka 1 364,45 €
3trans s.r.o. Rastislavova 14, Košice 1 148,51 €
4 ANGELS s. r. o. Hronské predmestie 5, Banská Bystrica 98,08 €
4 Better Life s. r. o. Hlaváčiková 3106/26, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 168,27 €
4 concept, s. r. o. Popradská 56/B, Košice 99,38 €
4 HP spol. s r.o. ul. Prof. Sáru 5, Banská Bystrica 977,92 €
4 line security s. r. o. Šamorínska 10, Bratislava 26 776,49 €
4AK s.r.o. Sládkovičova 1, Nitra 361,50 €
4B plus, s. r. o. Miloslavov 1246, Miloslavov 5 037,27 €
4builing s.r.o. Dolná 467, Tešedíkovo 76,08 €
4FUN, s.r.o. Pečnianska 8, Bratislava-Petržalka 289,59 €
4G a.s. Lermontovova 911/3, Bratislava-mestská časť Staré mesto 1 850,79 €
4GROUP s. r. o. Doležalova 3424/15, Bratislava - mestská časť Ružinov 2 977,72 €
4HOME, s. r. o. Rožňavská cesta 605/15, Moldava nad Bodvou 221,40 €
4INVESTMENT s. r. o. Jeruzalemská 1, Trnava 2 498,24 €
4M s.r.o. Šporotová 515/19, Brusno 1 056,78 €
4Medica, s.r.o. Veľká Okružná 17, Žilina 917,30 €
4TU4 s.r.o. V.Clementisa 30, Trnava 15 530,96 €
4Ureality s.r.o. Budulov 95, Moldava nad Bodvou 1 025,37 €
4V GROUP s.r.o. Volgogradská 20, Prešov 597,78 €
4you Reality EU s.r.o. Jókaiho 1, Moldava nad Bodvou 166,08 €
5 Star Gastro Catering & Personal, s.r.o. Letištná 1671/23, Dunajská Streda 1 245,60 €
5 stars security, s.r.o. Sasinkova 26, Žilina 13 320,24 €
50 shades s. r. o. Staré záhrady 285/3, Bratislava II 7 381,58 €
518 s. r. o. Pribinova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 47,69 €
5CDI s.r.o. v likvidácií Šebastovská 150, Košice - mestská časť Šebastovce 469,23 €
5elements, s.r.o. J. Slottu 6466/11, Trnava 2 008,27 €
5th-DINER s.r.o. Púchovská 12, Bratislava - mestská časť Rača 1 851,42 €
64 & One s.r.o. Obchodná 39, Bratislava 25 548,57 €
66X s. r. o. Karpatské námestie 10A, Bratislava III 3 673,52 €
6MM, s.r.o. Špitálska 6, Prešov 792,37 €
6stars s.r.o. Podnikateľská 1549/4, Košice - mestská časť Barca 113,34 €
7 DAYS CAFFE s.r.o. J. Bodona 1649/10, Rimavská Sobota 93,94 €
7 Software s.r.o. Viedenská 2652/14, Košice Ťahanovce 117,42 €
77 s. r. o. Račianska 88 B, Bratislava III 6 430,59 €