Page title

Zoznam dlžníkov s dlžnou sumou

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 27. novembra 2023 nový zoznam dlžníkov s dlžnou sumou, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 20. novembra 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do 23. novembra 2023.

Tento zoznam neslúži na účely preverovania splnenia podmienok Generálneho pardonu 2023 (§ 293fz  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z.).

Počet záznamov v databáze: 110420

Oproti zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 23. novembra 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 30. novembra  2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 27. novembra 2023, ktorý zverejníme v 49. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov s dlžnou sumou má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov s dlžnou sumou sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov s dlžnou sumou aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Pre zobrazenie zoznamu dlžníkov, ktorých zverejňuje Sociálna poisťovňa z dôvodu neplnenia si vykazovacích alebo oznamovacích povinností kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (48. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 110420
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
ZNAK, spol. s r.o. Námestie Slobody 1407/5, Púchov 4 131,52 €
Znamenák Martin Dúbravská 867/17, Lehota pod Vtáčnikom 193,98 €
Znášik Ivan Furdekova 1620/6, Bratislava-Petržalka 200,72 €
Znášik Peter 59, Podlužany 199,54 €
Znášik Richard Klátova Nová Ves 118, Klátova Nová Ves 200,72 €
Znášiková Martinková Zuzana Grösslingova 9, Bratislava 92,33 €
Žňava Jozef Prírodná 6182/16, Nová Baňa 48,96 €
Žňava Štefan Levice 7 209,54 €
ZO-HA s.r.o. Trieda SNP 1395/50, Banská Bystrica 2 017,10 €
Zobala Ján Okružná 23/14, Byšta 5 709,69 €
Zobola René Kúpeľná 984/12, Dobšiná 200,72 €
ZOBOR TAXI, s.r.o. Štúrova 1425, Nitra 1 703,71 €
ZOBORSPED s.r.o. Oravská 13, Nitra 100,00 €
ZOBORTRANS EU, s.r.o. Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača 7 117,49 €
Zoček Miroslav 82, Kozárovce 200,72 €
Zočeková Mária 82, Kozárovce 200,72 €
ZODA s. r. o. Gen. Svobodu 1950/18, Dunajská Streda 2 058,07 €
ZODAN s.r.o. Lermontovova 914/9, Bratislava 10 359,80 €
ZODE s.r.o. Obchodná 39, Bratislava-Staré Mesto 40,00 €
ZOE FASHION, s.r.o. Župná 6, Komárno 441,66 €
ZOE MEDIA Trnavské mýto 1, Bratislava 5 593,88 €
ZOeVA s.r.o. Pšeničná 12156/10, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 377,32 €
Žofaj Dávid 382, Oravská Jasenica 401,37 €
Žofaj Dávid 173, Oravská Jasenica 20,17 €
Žofaj Jozef Oravská Jasenica 413, Oravská Jasenica 1 969,88 €
Žofaj Marek 427, Oravská Jasenica 2 067,27 €
Žofaj Marek Oravská Jasenica 173/173, Oravská Jasenica 489,74 €
Žofaj Róbert K nemocnici 33/24, Bánovce nad Bebravou 3 551,86 €
ZOFAJ, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 1663/28, Dolný Kubín 736,06 €
Žofčák Igor Jégého 8, Bratislava 4 059,84 €
Žofčák Ján 26, Kačanov 604,02 €
Žofčák Miroslav Bracovce 108, Bracovce 4 498,96 €
Žofčin Damián Jana A. Komenského 1333/30, Michalovce 341,78 €
Žofčin Ondrej Svätopôukova 1826/15, Bánovce nad Bebravou 69 734,25 €
ZOFO,s.r.o. Duklianska, Bardejov 583,31 €
ZOJA, s.r.o. Súbežná 74, Komárno - Ďulov Dvor 10 380,21 €
Zoľák Bohuš Michalovská 84/23, Sobrance 200,72 €
Zoľák Peter Kružlov 89, Kružlov 99,81 €
Zoľáková Viera Fialkova 3, Michalovce 75,48 €
Žolčák Ľubomír Pod Pytakovou 162/1, Kostoľany nad Hornádom 208 695,33 €
ZOLCO s. r. o. Moravany 310, Moravany 5 534,35 €
Zöld Ján Veľká Budafa 31, Holice 7 411,55 €
Zöld Márk Balázs Jászai Mari Utca 11, Komárom 252,41 €
Zöld Peter Farská ulica 327/8, Ohrady 2 355,73 €
Žoldák Jozef Kolačkov 88, Kolačkov 25,33 €
Žoldák Martin Krátka 332/2, Bystré 815,93 €
Žoldák Radovan Nálepkova 220, Batizovce 875,72 €
Žoldak Štefan Toporcerova 1311/11, Kežmarok 12,93 €
Žoldoš Pavol Trnava 579,43 €
Zöldség-Trend Kft Cserfa utca 5, Nyergesújfalu 908,82 €