Page title

Zoznam dlžníkov s dlžnou sumou

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 27. novembra 2023 nový zoznam dlžníkov s dlžnou sumou, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 20. novembra 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do 23. novembra 2023.

Tento zoznam neslúži na účely preverovania splnenia podmienok Generálneho pardonu 2023 (§ 293fz  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z.).

Počet záznamov v databáze: 110420

Oproti zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 23. novembra 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 30. novembra  2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 27. novembra 2023, ktorý zverejníme v 49. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov s dlžnou sumou má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov s dlžnou sumou sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov s dlžnou sumou aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Pre zobrazenie zoznamu dlžníkov, ktorých zverejňuje Sociálna poisťovňa z dôvodu neplnenia si vykazovacích alebo oznamovacích povinností kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (48. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 110420
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
ABM-Bau OG Mosettigasse 1A, Wien 799,92 €
ABN Consulting, s.r.o. Boženy Němcovej 9, Bratislava 356,23 €
ABN Klematis s.r.o. 40, Čaklov 1 817,88 €
ABNER Z.C., s.r.o. Zelená 7, Bratislava 1 562,69 €
ABO fin&real s.r.o. č. 4630, Malacky 41,52 €
Abosiová Mária Lesnícka 480/15, Košice - Západ 802,88 €
ABOSS, s.r.o. Nábr. M. R. Štefánika 2432/1, Ružomberok 5 943,67 €
Aboudi Ahmed ben Abderrahman 4, Nitrianske Hrnčiarovce 36 605,61 €
Aboudi Khaled Trnavská 3937/19, Nitra 200,55 €
Abracadabra s.r.o. Osloboditeľov 500/7, Halič 64,93 €
Abrahám Denis Zvolen 802,88 €
Abrahám Igor Súhradná 149/5, Budča 91,00 €
Ábrahám Imrich 152, Pataš 11 744,69 €
Abrahám Július Sokolská 350/37, Zvolen 2 843,09 €
Ábrahám Július Hlboká ulica 219/20, Trhová Hradská 187,74 €
Abrahám Ladislav Odbojárov 2/938, Nemecká 1 767,66 €
Ábrahám Ladislav Trhová Hradská 1 736,63 €
Ábrahám Mário 196, Selice 2 017,72 €
Abrahám Martin Romanova 28, Bratislava 1 285,73 €
Abrahám Martin Opatovský Sokolec 242, Okoč 802,88 €
Abrahám Miroslav Súhradná 146/6, Budča 6 562,22 €
Abrahám Patrik Cementárenská cesta 4640/8, Banská Bystrica 3 133,88 €
Abrahám Peter 170, Žiar nad Hronom 2 969,07 €
Abrahám Róbert E.M.Šoltésovej 1615/18, Zvolen 204,29 €
Abrahám Roman Cementárenská cesta 4637/1, Banská Bystrica 1 752,39 €
ABRAHAM stavebná a investičná spol. s r.o. Škovránčia 1, Košice 3 000,00 €
Ábrahám Tibor Lipové námestie 7/1, Hviezdoslavov 200,72 €
Ábrahám Tomáš Rozmarínová 4174/16, Veľký Meder 20,11 €
Abrahám Trans, s.r.o. Diakovská 12, Šaľa 98,90 €
ABRAHAM WOOD DECOR s. r. o. Dolná mlynská ulica 515/21, Svodín 1 095,66 €
Abrahámová Alžbeta T.G.Masaryka 4105/28, Nové Zámky 1 235,82 €
Ábrahámová Eva Malý Lég 316, Lehnice 17 853,25 €
Ábrahámová Ružena Nová Ves 5555/55, Dunajská Streda 2 574,45 €
Abrahámová Zora Sokolská 350/37, Zvolen 602,12 €
Abrahamovič Erik Agátová 412/56, Vinodol 1 375,11 €
Abrahamovič Stanislav 164, Brodzany 445,47 €
Abramenkov Vasyl Levočská 363/29, Stará Ľubovňa 662,18 €
Abramia Giorgi Jorjikia 37, Nojikhevi 200,72 €
Abramidze Giorgi Khidistavi 1, Gori 200,72 €
Abramiuk Myroslav Marijky Pidhirianky 80, Bili Oslavy 802,88 €
Abramov Vasyl Bačna 4, Slobidka 788,66 €
Abramova Tetiana Hruševskoho 33, Pečenižyn 200,72 €
Abramović Vasilj Starine Novaka 021, Novi Sad 1 522,32 €
Abred s.r.o. Račianska 88 B, Bratislava 33,19 €
ABREST s. r. o. Gagarinovo námestie 1462/4, Košice 557,89 €
Abrhám Milan Súhradná 148/10, Budča 7 578,72 €
Abrhan Filip Černyševského 1168/5, Bratislava-Petržalka 401,44 €
Abrman Lukáš S. H. Vajanského 3621/29, Nové Zámky 244,17 €
ABS FINANCE s.r.o. Prievidzská 67, Bojnice 300,99 €
Absolon Jozef Trnava 1, Trnava 64,82 €