Page title

Zoznam dlžníkov

Text

Sociálna poisťovňa zverejnila 19. februára 2024 nový zoznam dlžníkov. Sociálna poisťovňa v tomto zozname zverejňuje:

  • fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 12. februára 2024 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do 15. februára 2024 . V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby s dlhom od 5,00 € a viac.
  • zamestnávateľov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v termíne do 15. februára 2024 , ako aj obdobie, za ktoré táto povinnosť nebola splnená (vykazovacia povinnosť podľa § 231 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení).
  • zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov v termíne do 15. februára 2024 , ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO (oznamovacia povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení).

Počet záznamov v databáze: 140318

Oproti zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili. Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach,

  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 15. februára 2024 ,
  • ktoré svoju vykazovaciu alebo oznamovaciu povinnosť splnili v termíne do 15. februára 2024.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 22. februára 2024 , sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 19. februára 2024 , ktorý zverejníme v 9. týždni roku 2024.

Dlžníci, ktorí svoju oznamovaciu alebo vykazovaciu povinnosť splnia do 22. februára 2024 sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov, ktorý zverejníme v 9týždni roku 2024.

Zoznam neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále. Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená, dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom zanikla pohľadávka alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Zamestnávateľ je v zmysle § 231 ods. 1 písm. r) zákona o sociálnom poistení povinný oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že bol z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa § 231 ods. 1 písm. f), t. j. predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zverejnený v tomto zozname, a to do 14 dní od zverejnenia.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (8. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 140318
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno IČO Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma Chýbajúce podklady za obdobie
A-AMB s.r.o. 46399909 Nám. A. Bernoláka 375, Námestovo 8 475,13 €

-

A-Bex s.r.o. 48062774 V. Žingora 97, Martin 134,59 €

-

A-Centrum RS s. r. o. 53553144 Gelnická 887/11, Košice - Pereš 589,63 €

-

A-Consulting, s.r.o. 48241792 Pekná cesta 19, Bratislava 1 359,53 €

-

A-DEMO, s.r.o. 36274321 Topoľová 1, Močenok 11 137,00 €

-

A-drax s.r.o. 52201597 Poštová 20, Želiezovce 62 769,85 €

-

A-DRIVE, spol. s r. o. 52027791 Bajkalská 45G, Bratislava II 445,83 €

-

A-GLASS Recycling s.r.o. 03836371 Kostelanská 2128, Staré Město 222,06 €

-

A-HORIZONT s.r.o. 46641602 Hlavná 1621/107, Gabčíkovo 2 022,72 €

-

A-JOKO Jozef Kosik - Tesársky servis 37303767 Malohontská 1538/37, Rimavská Sobota -

04/2004, 05/2004, 06/2004, 07/2004, 08/2004, 09/2004, 10/2004, 11/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019

A-Logistics, s.r.o. 44200064 Hodská 358, Galanta 1 899,07 €

-

A-Man services s.r.o. 50854062 Martinengova 30, Bratislava -

11/2022

A-medi management, s.r.o. 44057717 Jarošova 1, Bratislava -

11/2023

A-MONT GmbH, organizačná zložka 50266748 Skladová 2, Trnava 17 560,91 €

-

A-NE-NA, s.r.o. 47615320 Dlhá 910/30, Leopoldov 242,20 €

-

A-NIKOL s.r.o. 44891741 Hlavná 55, Strážne 5,70 €

03/2010, 04/2010

A-nova s.r.o. 45356505 Hollého 855/15, Skalica 1 167,86 €

-

A-print s.r.o. 36822451 Lipovce 110, Lipovce 159,14 €

-

A-SPEKTRUM, s.r.o. 36748714 Venevská 768/8, Veľký Krtíš 813,28 €

-

A-STAV plus s.r.o. 54502748 Werferova 6, Košice Juh 115,62 €

-

A-Team Masters s.r.o 50824465 Mierová 1967/8, Dolný Kubín 284,29 €

-

A-Team SK s.r.o. 46932194 Miletičova 23, Bratislava-Ružinov 725,92 €

-

A-Team technics, s.r.o. 35958456 Miletičova 23, Bratislava 1 119,64 €

05/2019, 06/2019

A-Tekt Studio, s.r.o. 46313010 Škultétyho 526/3, Nitra 2 074,68 €

-

A-Trade Slovakia, spol. s r.o. 44819897 Pražská 2, Košice Západ 18,99 €

-

A-Z Bori STAV s.r.o. 51930579 299, Dobrohošť 731,99 €

-

A-Z Construction, s. r. o. 48027791 Svornosti 12265/43, Bratislava - Podunajské Biskupice 852,79 €

-

A-Z marketing a.s. 35797053 Pezinská 901/5, Chorvátsky Grob 11 441,51 €

12/2023

A-Z one, s.r.o. 47242299 Rastislavova 915/8, Slovenský Grob 209,71 €

-

A-Z Panel Service, s.r.o. 47601175 Námestie slobody 1732/61, Humenné 424,31 €

-

A-Z People s.r.o. 48068063 Zámocká 779/1, Bratislava 138,15 €

-

A-Z Personell 37994123 Seberíniho 8, Bratislava -

06/2011

A-Z REAL BRATISLAVA s.r.o. 36652016 Koceľova 4, Bratislava 1 928,80 €

-

A-Z STAVBY, s.r.o. 47109785 Závodná 3, Bratislava 5 122,59 €

-

A. J. Secret Consulting, s.r.o. 36829382 Svetlá 1, Bratislava 46 485,31 €

-

A. M. Vdoviak s. r. o. 51332213 Brestovec 498, Myjava 736,03 €

-

A. R. kter s. r. o. 52897079 Miletičova 18499/9B, Bratislava II 1 841,76 €

-

A. R. UPRATOVANIE s. r. o. 54876923 Svätoplukova 1044/4, Štúrovo 34,23 €

-

A. T. Transport s.r.o. 51139553 Nový rad 145, Veľké Dvorníky 2 256,51 €

-

A.A Group Slovak Republic s.r.o. 44921543 Moldavská 32, Košice Západ -

06/2010, 07/2010, 08/2010, 09/2010, 10/2010

A.B.C. system engineering s.r.o. 51207664 Gusevova 26, Bratislava - mestská časť Ružinov -

03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023

A.B.D. plus s.r.o. 44440588 Hlavná 255, Bacúch 330,77 €

-

A.B.INTERNATIONAL, s.r.o. 35749563 Jazerná 838, Bátorove Kosihy 67 726,48 €

-

A.B.MAX s.r.o. 46218602 Spievajúceho mora 1, Komárno 3 585,31 €

-

A.B.P. s.r.o. 51432901 Mečíkova 4, Bratislava 180,98 €

-

A.B.S. 1 - Company s.r.o. 36252662 Krajinská 1, Piešťany 17 649,00 €

-

A.B.T. spol. s r.o. 46002740 Jesenského 2126/71, Zvolen 6 084,10 €

-

A.D. - LINE s. r. o. 35923369 Tržničné námestie 4810, Komárno 22 931,97 €

-

A.D. STAV, s.r.o. 45958971 Obrancov mieru 1803, Dolný Kubín 712,80 €

-

A.D.E.M. s. r. o. 52709752 Partizánov 489/6, Trstená 72,10 €

-