Page title

Zoznam dlžníkov

Text

Sociálna poisťovňa zverejnila 19. februára 2024 nový zoznam dlžníkov. Sociálna poisťovňa v tomto zozname zverejňuje:

  • fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 12. februára 2024 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do 15. februára 2024 . V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby s dlhom od 5,00 € a viac.
  • zamestnávateľov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v termíne do 15. februára 2024 , ako aj obdobie, za ktoré táto povinnosť nebola splnená (vykazovacia povinnosť podľa § 231 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení).
  • zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov v termíne do 15. februára 2024 , ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO (oznamovacia povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení).

Počet záznamov v databáze: 140318

Oproti zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili. Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach,

  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 15. februára 2024 ,
  • ktoré svoju vykazovaciu alebo oznamovaciu povinnosť splnili v termíne do 15. februára 2024.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 22. februára 2024 , sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 19. februára 2024 , ktorý zverejníme v 9. týždni roku 2024.

Dlžníci, ktorí svoju oznamovaciu alebo vykazovaciu povinnosť splnia do 22. februára 2024 sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov, ktorý zverejníme v 9týždni roku 2024.

Zoznam neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále. Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená, dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom zanikla pohľadávka alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Zamestnávateľ je v zmysle § 231 ods. 1 písm. r) zákona o sociálnom poistení povinný oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že bol z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa § 231 ods. 1 písm. f), t. j. predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zverejnený v tomto zozname, a to do 14 dní od zverejnenia.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (8. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 140318
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno IČO Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma Chýbajúce podklady za obdobie
AB stav, s.r.o. 36003760 Skuteckého 21, Banská Bystrica 27 246,49 €

-

AB Stav, s.r.o. 46033718 J.Kráľa 2482/035, Čadca 30,18 €

-

AB Stavprogres, s.r.o. 36572608 Zemanská 26, Krompachy 6,92 €

-

AB Tools s.r.o. 45466670 Družstevná 5, Liptovský Mikuláš 80,30 €

-

AB Trade company s. r. o. 50706195 Okružná 35, Senec 1 912,51 €

12/2023

AB Travel & Transport, s. r. o. 52453502 21, Dubovany 34,60 €

12/2023

AB-BA ambulancia s.r.o. 45315302 Antolská 4, Bratislava 11,35 €

-

AB-EuroMarket, s.r.o. 36707953 A. Žarnova 10, Prievidza 408,90 €

-

AB-FB s. r .o. 55229620 Salka 431, Salka 62,29 €

-

AB-MIX, s. r. o. 54208343 Klimkovičova 10, Košice - mestská časť Sídlisko KVP 1 246,33 €

-

AB-stavebniny s. r. o. 44626291 521, Lúky 3 579,02 €

-

AB-Trade, s. r. o. 47014211 Kukučínova 111/5, Nováky 580,00 €

-

AB-Work s. r. o. 53388135 Zavarská 10/H8023, Trnava 4 411,48 €

-

AB&B, s. r. o. 44946031 Einsteinova 19, Bratislava - mestská časť Petržalka 3 585,35 €

-

ABA REALITY Sk s.r.o. 51402114 Mierová 12, Bratislava II 706,30 €

-

ABA SK alfa s. r. o. 44924232 Svetlá 1, Bratislava 5 799,92 €

-

ABA VT s.r.o. 47512814 Hencovská 2086/119, Hencovce 4 238,78 €

-

Abaffy Blanka 45472947 Uzlovská 3784/1, Martin 171,40 €

-

Abaffy Erik Peter 51947641 Uzlovská 3784/1, Martin 416,85 €

-

Abaffy Stanislav 33236925 M. Hattalu 2050/18, Dolný Kubín 1 579,88 €

-

Abaházi Štefan 50173979 Chalupkova 158/20, Čadca 453,61 €

-

ABAMIA s.r.o. 47605774 Na Sihoti 1162/31, Dolný Kubín 16 710,25 €

-

ABARA s.r.o. 51060116 Nábrežná 826/54, Smižany 5 065,47 €

-

Abari Tibor JAS 935/4, Čierny Brod 1 038,76 €

-

Abašanov Peter 43563031 9.mája 2141/13, Brezno 2 061,48 €

-

Abaso s. r. o. 52377318 Opatovce 37, Opatovce 2 173,93 €

-

Abasto, s.r.o. 50821741 Furdekova 12, Bratislava - mestská časť Petržalka 137,40 €

-

Abazi Albert 53924185 nema ulice bb, Trupale 901,76 €

-

Abazi Azdren 51728621 Turecká 207/28, Nové Zámky 203,12 €

-

Abazi Mirdita 54400414 Fialková ulica 2988/9, Nesvady 818,29 €

-

Abazi Muhamed 45480079 Ul. bisk. Királya 2950/20, Komárno 15,41 €

-

Abazi Natalija 54130816 Džona Rida 006, Donja Vrežina 818,29 €

-

Abazi Nevzat 35158298 Sládkovičova 860/11, Bratislava-Staré Mesto 327,19 €

-

Abazi Nikola 54758343 Cara Lazara 091, Trupale 818,29 €

-

ABAZI Šefit 40508927 Nám. sv. Michala 13/11, Hlohovec 15,41 €

-

ABB Technology, s.r.o. 52416411 Očovská 2183/12, Bratislava - mestská časť Petržalka 2 073,88 €

-

ABB1 s. r. o. 55153062 Zlatovská 1279, Trenčín 185,33 €

-

ABBA ANTONY s.r.o. 44171625 Vladina 745/96, Tvrdošín 23,51 €

-

ABBA BAU, s.r.o. 51715759 Pod papierňou 1469/60, Bardejov 608,15 €

-

ABBAS Invest s.r.o. 48210871 Gorkého 3, Bratislava 4 826,74 €

-

Abbatantuono Nicola 41645871 Dlhá 858/53, Nitra - Chrenová 260,54 €

-

ABBM Energy, s. r. o. 55233180 Osloboditeľov 779/102, Hlohovec 713,30 €

-

ABC AGRI, s.r.o. 45419116 Ľubeľa 87, Ľubeľa 1 494,12 €

-

ABC HOTEL s.r.o. 31414958 Novozámocká 622/220, Nitra 3 605,75 €

-

ABC JOBS s.r.o. 50539795 ul.Z.Kodálya 787/6, Galanta 47 215,37 €

12/2023

ABC KRBY, s.r.o. 36493601 Sabinovská 15, Prešov 453,34 €

-

ABC LIVE, s.r.o. 36804967 Einsteinova 1, Bratislava-Petržalka 572,88 €

-

ABC LUMA s.r.o. 47104295 Konvalinková 493/7, Kamenec pod Vtáčnikom 938,97 €

-

ABC NZ, s.r.o. 50295489 Bezručova 16, Nové Zámky 12 046,69 €

-

ABC PLUS 7 s.r.o. 48310930 Hviezdoslavova 1, Senec 1 797,02 €

-