Page title

Zoznam dlžníkov

Text

Sociálna poisťovňa zverejnila 19. februára 2024 nový zoznam dlžníkov. Sociálna poisťovňa v tomto zozname zverejňuje:

  • fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 12. februára 2024 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do 15. februára 2024 . V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby s dlhom od 5,00 € a viac.
  • zamestnávateľov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v termíne do 15. februára 2024 , ako aj obdobie, za ktoré táto povinnosť nebola splnená (vykazovacia povinnosť podľa § 231 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení).
  • zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov v termíne do 15. februára 2024 , ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO (oznamovacia povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení).

Počet záznamov v databáze: 140318

Oproti zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili. Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach,

  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 15. februára 2024 ,
  • ktoré svoju vykazovaciu alebo oznamovaciu povinnosť splnili v termíne do 15. februára 2024.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 22. februára 2024 , sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 19. februára 2024 , ktorý zverejníme v 9. týždni roku 2024.

Dlžníci, ktorí svoju oznamovaciu alebo vykazovaciu povinnosť splnia do 22. februára 2024 sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov, ktorý zverejníme v 9týždni roku 2024.

Zoznam neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále. Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená, dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom zanikla pohľadávka alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Zamestnávateľ je v zmysle § 231 ods. 1 písm. r) zákona o sociálnom poistení povinný oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že bol z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa § 231 ods. 1 písm. f), t. j. predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zverejnený v tomto zozname, a to do 14 dní od zverejnenia.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (8. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 140318
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno IČO Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma Chýbajúce podklady za obdobie
_X-X-X_ s. r. o. 50086332 Športová 4390/42, Dunajská Streda 9 325,68 €

09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023

..TOPRO s.r.o. 44162588 Wuppertálska 55, Košice 1 235,22 €

-

''CONFIC'' s.r.o. 52437337 Palánok 1, Nitra 2 219,52 €

-

''DAS etwas ANDERE'' '' Das Beste'' Privat s.r.o. 36215325 Klincová 35, Bratislava 120,00 €

-

''Dr. MATIC'' s.r.o. 43953492 Ul. generála Viesta 1102/3, Revúca 913,44 €

-

''EQ'' Centrum poradenstva a prevencie pre občanov 42136067 Homolova 2907/10, Bratislava 3 224,80 €

-

''LÍNIA FIT'' 42222273 Rázusova 23, Žilina 164,99 €

-

''MAGURA'' 36155438 Možiarska 1443/2-4-6, Kežmarok 23,86 €

-

''Nádej - Nový život'' 42111773 Akademika Hronca 3, Rožňava 5 483,72 €

-

''PAN-ART'', spol. s r.o. 31352499 Pezinská 4628/45, Senec 25,48 €

-

''Plávaním ku zdraviu, o.z.'' 50464752 Komárnická 119/44, Bratislava 43,48 €

-

''RAGAS'', s. r. o. 31705022 Osloboditeľov 1580/12, HUMENNE 93,25 €

-

''Špaňodolinská historická škola'' 51465221 Špania Dolina 127, Špania Dolina 3 868,17 €

-

''Spoločenstvo vlastníkov bytov, Závodská cesta 2959/8, Žilina'' 37911929 Závodská cesta 2959/8, Žilina 149,23 €

-

''Spotrebiteľ n.o.,'' v anglickej mutácii: ''Consumer NGO'' 51140748 A. Warhola 33, Medzilaborce 6 050,69 €

-

''ŠTOR'' 30812828 Čajakova 19, Bratislava 20,00 €

-

''Stredisko sociálnych služieb Slepčany n.o.'' 45747059 Dolná ulica 141, Slepčany 8 387,68 €

-

''Študentský svet'' 36118052 Staré grunty 36, Bratislava - Karlova Ves, Slovenská republika 918,69 €

-

''u Kollárky'' s.r.o. 46480030 Hlavná ulica 103/30, Rybník 5 740,76 €

-

"FORES POLSKA" SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM Wspólna 3, Rzeszów -

09/2004

"MAINTENANCE PROFI, s.r.o. " 36568457 Rovníková 4, Košice Nad jazerom -

08/2017

&rima-tt, s.r.o. 50186027 Pekárska 160/14, Trnava 116,20 €

-

+1, o. z. 50892932 Dvořákovo nábrežie 7527/10C, Bratislava-Staré Mesto 24 146,26 €

-

0 1 Lab s.r.o. 55630359 Narcisová 5991/9A, Bernolákovo 8,52 €

-

01 Auth, s.r.o. 54617081 k Baťáku 2780/25, Skalica 924,23 €

-

0711 s.r.o. 52889017 Súkennícka 8, Bratislava - mestská časť Ružinov 119,47 €

-

1 AUTO s.r.o. 47360232 Karpatské námestie 10/A, Bratislava-Rača 3 516,88 €

-

1. ESO, n.o. 42000424 Rádayho 8, Lučenec 1 123,58 €

-

1. Firma, s. r. o. 45521191 Tomášiková 10/H, Bratislava II 51,87 €

-

1. GEO s.r.o. 44851014 Pribinova 279/11, Martin -

01/2011

1. HILARION s.r.o. 36646741 Kpt. Nálepku 643/10, Detva 1 468,20 €

-

1. hotelová, s.r.o. 35859261 249, Konská 748,24 €

02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023

1. MECHATRONICKA SPOLOCNOST S.R.O. 31627480 KALOCZAYOVA 10/2, VRUTKY -

01/2006, 02/2006, 03/2006, 04/2006, 01/2004, 02/2004, 03/2004, 04/2004, 05/2004, 06/2004, 07/2004, 08/2004, 09/2004, 10/2004, 11/2004, 12/2004, 01/2005, 02/2005, 03/2005, 04/2005, 05/2005, 06/2005, 07/2005, 08/2005, 09/2005, 10/2005, 11/2005, 12/2005

1. obchodná spoločnosť, s.r.o. 36366307 Prokopa Veľkého 54, Bratislava 252,07 €

-

1. plynárenská group s.r.o. 47035161 M.R.Štefánika 70, Detva 69 136,36 €

-

1. prešovská nástrojáreň, s.r.o. 36460869 Ľubochnianska 2407/2, Ľubotice 19 836,55 €

-

1. produkčná, s.r.o. 35835061 Stará Prievozská 2, Bratislava 31,00 €

-

1. SENIOR CITY, a. s. 45629943 Župné nám. 3, Bratislava 2 508,06 €

-

1. SPS services s.r.o. 44262884 SNP 1301, Žiar nad Hronom 3 702,48 €

-

1. WOOD - HOUSE s.r.o. 36433926 1. mája 913/2, Turčianske Teplice 387,94 €

-

1001 s. r. o. 45355541 Kopčianska 10, Bratislava-Petržalka 4 582,82 €

-

100Plus, s.r.o. v likvidácii 50002252 Malokrasňanská 10239/4, Bratislava - mestská časť Rača 80,89 €

-

100pro s. r. o. 54588308 Bottova 5588/36, Ružomberok 33,54 €

-

100RM s.r.o. 53372662 Bauerova 1205/7, Košice - mestská časť Sídlisko KVP 277,63 €

-

10CLI s.r.o. 46764241 Gerlachovská 29, Košice 10 694,94 €

-

11AT s.r.o. 47600501 Račianska 88B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 5 617,98 €

-

123 EKOSERVIS KB s. r. o. 51973871 Sputnikova 1078/28, Bratislava II 72,36 €

-

123Kurier, s. r. o. 46598863 Vojtaššákova 616, Tvrdošín 136 254,94 €

-

142 design, s. r. o. 53389662 Holíčska 3049/5, Bratislava V 240,40 €

-

1B SERVIS s. r. o. 53991249 Humenské nám. 3168/7, Bratislava - mestská časť Petržalka 2 452,71 €

-