Page title

Zoznam dlžníkov

Text

Sociálna poisťovňa zverejnila 20. mája 2024 nový zoznam dlžníkov. Sociálna poisťovňa v tomto zozname zverejňuje:

  • fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 13.mája 2024 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do 16. mája 2024 . V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby s dlhom od 5,00 € a viac.
  • zamestnávateľov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v termíne do 16. mája 2024 , ako aj obdobie, za ktoré táto povinnosť nebola splnená (vykazovacia povinnosť podľa § 231 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení).
  • zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov v termíne do 16. mája 2024 , ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO (oznamovacia povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení).

Počet záznamov v databáze: 129979

Oproti zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili. Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach,

  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 16. mája 2024 ,
  • ktoré svoju vykazovaciu alebo oznamovaciu povinnosť splnili v termíne do 16. mája 2024.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 23. mája 2024 , sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 20. mája 2024 , ktorý zverejníme v 22. týždni roku 2024.

Dlžníci, ktorí svoju oznamovaciu alebo vykazovaciu povinnosť splnia do 23. mája 2024 sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov, ktorý zverejníme v 22týždni roku 2024.

Zoznam neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále. Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená, dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom zanikla pohľadávka alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Zamestnávateľ je v zmysle § 231 ods. 1 písm. r) zákona o sociálnom poistení povinný oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že bol z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa § 231 ods. 1 písm. f), t. j. predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zverejnený v tomto zozname, a to do 14 dní od zverejnenia.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (21. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 129979
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno IČO Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma Chýbajúce podklady za obdobie
1B SERVIS s. r. o. 53991249 Humenské nám. 3168/7, Bratislava - mestská časť Petržalka 1 572,06 €

-

1Leona Group s. r. o. 52434940 Betliarska 12, Bratislava - mestská časť Petržalka 1 576,05 €

-

1Life s. r. o. 53521595 Veľká Okružná 17, Žilina 19,56 €

-

1st step, s.r.o. 50367391 Bajkalská 4867/4, Prešov 13 565,96 €

01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, 01/2024, 02/2024, 03/2024

2 factors s.r.o. 46513752 Červenej Armády 241/43, Žemberovce 2 210,29 €

-

2-morrow, s.r.o. 36839523 Kravany 113, Kravany 33,54 €

-

2. Investičné družstvo 48276596 Oravská Poruba 348, Oravská Poruba 12 724,27 €

-

212 GROUP, s.r.o. 54598567 Malinová 2881/51, Dunajská Lužná 159,06 €

01/2024, 02/2024, 03/2024

212eu, s. r. o. 47028173 Letná 1, Bratislava 7 900,33 €

-

220 Energia Oy Sörnäistenkatu 15, Helsinki 2 936,87 €

03/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, 01/2024, 02/2024, 03/2024

23 FOOD COMPANY s.r.o. 47425075 Rúbanisko III 2754/1, Lučenec 1 546,32 €

-

24 b.j. 45013021 Hurbanova 1144/22, Skalica 201,65 €

-

24 shop s.r.o. 47247177 Špitálska 10, BRATISLAVA -

01/2023

24-7 Employment Solutions Parrock 198, Gravesend Kent -

06/2016, 07/2016

24/7 recruiment Servuces Caputhall Road Dakwood House 0, Livingston 8,64 €

-

247 Consulting s.r.o. 50311352 Závadská 16/A, Bratislava III 1 283,74 €

-

24hpflegeservice GmbH Marktstrasse 40, Bad Kötzting -

11/2014, 12/2014, 07/2016

27JEWELRY SK s.r.o. 55909752 Biela 4, Bratislava 1 503,38 €

-

28Štastie s.r.o. 47735520 Nám.sv.Cyrila a Metóda 1717/79, Sečovce 565,86 €

-

2B Agency s.r.o. 52216233 Zemplínska 2191/5, Spišská Nová Ves 194,81 €

-

2BSK s.r.o. 36834106 Slovenská 69, Prešov 7 365,24 €

-

2BSK s.r.o. 36834106 Slovenská 69, Prešov 9 660,00 €

-

2Green s.r.o. 47196416 Wolkrova 17, Bratislava-mestská časť Petržalka 120,78 €

-

2L TRADE s.r.o. 46405356 Malinovského 870/3, Krupina 1 053,92 €

-

2M plast s.r.o. 36296163 Nitrianska 1701, Partizánske 71,15 €

-

2M2 s.r.o. 47319470 Hrobáková 13, Bratislava 34,35 €

-

2MT s. r. o. 53817419 Belanského 4, Kysucké Nové Mesto 456,08 €

-

2R Global s. r. o. 53133820 Liptovská 2083/18, Košice 30,75 €

03/2024

2R Media, s.r.o. 43939759 Moskovská 2329/13, Banská Bystrica 6 773,64 €

-

2TS Slovakia, s. r. o. 44522134 Š. Moyzesa 9585/41, Zvolen 573,24 €

-

2U Advisory Services s.r.o. 36621307 Jankolova 1548/4, Bratislava - mestská časť Petržalka 40,26 €

-

2W Engineering Slovakia, s.r.o. 35965401 Seberíniho 9, Bratislava 176,59 €

-

2XMZ-Stavby, s. r. o. 53227140 Horny Val 8/17, Žilina 5 104,47 €

-

3 A DENTAL DESIGN s.r.o. 36636053 ČSA 6, Banská Bystrica 641,26 €

-

3 DIAMONDS, s.r.o. 44833679 240, Báč 85 703,19 €

-

3 express transport s. r. o. 46477900 Gogoľova 18, Bratislava-Petržalka 13,42 €

-

3 ON s.r.o. 50704257 Vajanského 10A, Prešov 1 399,00 €

-

3 PUB s. r. o. 52483363 Strojnícka 20B, Prešov 3 161,90 €

-

3 spol.s.r.o. 36696340 416, Helcmanovce 245,31 €

-

3 X K S.R.O. 36307963 Baračka 86, Trenčianske Teplice -

02/2004

3. day, s.r.o. 51989697 Gardom 45, Veľký Šariš 81,25 €

-

3. Investičné družstvo 50430220 Oravská Poruba 348, Oravská Poruba 13 916,67 €

-

3+ s.r.o. 36661775 Ipeľská 5144/15, Bratislava 129,99 €

-

328 s. r. o. 50094548 Konventná 7, Bratislava 34,58 €

-

32group s.r.o. 50750666 Bajkalská 9, Bratislava III 4 680,88 €

-

360 MONTAGE s. r. o. 47182121 Na Záhumní 440/15, Čereňany 304,77 €

-

365 consulting s.r.o. 36045519 Tomášikova 1973/32, Bratislava 3 542,42 €

-

3A Art Dent s.r.o. 50217364 ČSA 6, Banská Bystrica 1 281,55 €

-

3a trans, s.r.o. 50205927 Hraničná 18, Bratislava 2 210,26 €

-

3A3, s.r.o. 47976811 Sekurisova 3413/16, Bratislava 469,62 €

-