Page title

Zoznam dlžníkov

Text

Sociálna poisťovňa zverejnila 4. marca 2024 nový zoznam dlžníkov. Sociálna poisťovňa v tomto zozname zverejňuje:

  • fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 26. februára 2024 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do 29. februára 2024 . V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby s dlhom od 5,00 € a viac.
  • zamestnávateľov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v termíne do 29. februára 2024 , ako aj obdobie, za ktoré táto povinnosť nebola splnená (vykazovacia povinnosť podľa § 231 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení).
  • zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov v termíne do 29. februára 2024 , ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO (oznamovacia povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení).

Počet záznamov v databáze: 120953

Oproti zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili. Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach,

  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 29. februára 2024 ,
  • ktoré svoju vykazovaciu alebo oznamovaciu povinnosť splnili v termíne do 29. februára 2024.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 7. marca 2024 , sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 29. februára 2024 , ktorý zverejníme v 11. týždni roku 2024.

Dlžníci, ktorí svoju oznamovaciu alebo vykazovaciu povinnosť splnia do 7. marca 2024 sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov, ktorý zverejníme v 11týždni roku 2024.

Zoznam neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále. Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená, dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom zanikla pohľadávka alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Zamestnávateľ je v zmysle § 231 ods. 1 písm. r) zákona o sociálnom poistení povinný oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že bol z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa § 231 ods. 1 písm. f), t. j. predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zverejnený v tomto zozname, a to do 14 dní od zverejnenia.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (10. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 120953
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno IČO Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma Chýbajúce podklady za obdobie
a3b3, s.r.o. 52090311 Horná 102/50, Banská Bystrica 15,00 €

10/2023, 11/2023, 12/2023

A3Z s.r.o. 53046269 Lučenecká cesta 9876, Zvolen 7 308,29 €

-

a3z+, s. r. o. 54419018 Strážska cesta 1139/47, Zvolen 1 803,72 €

-

A4U 48310468 Zimná 61/0, Spišská Nová Ves -

12/2017, 01/2018

AA Autoservis, s.r.o. 50859960 Hlavná 14/7, Vyšná Myšľa 176,07 €

-

AA Travel spol. s.r.o. 31389414 Astrová 1/4, Bratislava 259,12 €

-

AA111 s.r.o. 50856286 Sedmokrásková 6, Bratislava II 1 800,79 €

-

AABA, s.r.o. 43884661 A. Bernoláka 5185/6, Ružomberok 14 666,96 €

-

AABB, s. r. o. 47709685 Hviezdoslavovo nám. 173/16, Bratislava 3 700,01 €

-

AAF Group s. r. o. 50713922 Gorkého 1429/10, Fiľakovo 231,86 €

-

AANI s.r.o. 51752930 Dubová 2024/13, Spišská Nová Ves 122,28 €

-

Aaron Corp, s.r.o. 46505491 118, Boheľov 2 869,91 €

-

AAS Slovakia s.r.o. 47330856 Kalinčiakova 27, Bratislava 16 357,81 €

-

AAtrade s. r. o. 55220843 Slovenská 6924/10A, Michalovce 738,97 €

-

AB - Transport I, s.r.o. 45593477 Hoštáky 307/4, Dolná Krupá 3 631,27 €

-

AB Advices s. r. o. v likvidácii 51122766 ul. 29. augusta 1524/24, Banská Bystrica 45 471,83 €

-

AB Car s.r.o. 51210843 Petőfiho 784/16, Komárno 35,64 €

-

AB CROWN s.r.o. 51851351 Rajecká 9, Bratislava - Vrakuňa 132,64 €

-

AB enertex, spol. s r.o. 35806290 Gruzínska 4, Bratislava II 2 406,35 €

-

AB GAMES, spol. s.r.o. 52355233 Námestie Š. M. Daxnera 1251/3, Rimavská Sobota 1 006,19 €

-

AB GAS spol. s r.o. 31443541 Farská 248, Varín 357,53 €

-

AB KOBERCE s.r.o. 47186151 Ulica J. Jesenského 707/19, Prievidza 65,72 €

-

AB KONSTRUKT, spol. s r.o. 36195561 Gagarinova 26, Sobrance 646,80 €

-

AB restructuring k.s. 47241608 Dostojevského rad 19, Bratislava 11 131,26 €

05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023

AB s.r.o. 50640780 D. Štúra 759/35, Sereď 7 854,46 €

-

AB SELITA,s.r.o. 36346900 Chocholná Velčice 388, Chocholná Velčice 652,79 €

-

AB spol. s r.o. 47587938 Mládeže 495/2, Svidník 49,38 €

-

AB stav s.r.o. 36003760 Skuteckého 21, Banská Bystrica 9 319,70 €

-

AB stav, s.r.o. 36003760 Skuteckého 21, Banská Bystrica 27 246,49 €

-

AB Stav, s.r.o. 46033718 J.Kráľa 2482/035, Čadca 30,18 €

-

AB Stavprogres, s.r.o. 36572608 Zemanská 26, Krompachy 6,92 €

-

AB Tools s.r.o. 45466670 Družstevná 5, Liptovský Mikuláš 80,30 €

-

AB Trade company s. r. o. 50706195 Okružná 35, Senec 1 912,51 €

12/2023

AB Travel & Transport, s. r. o. 52453502 21, Dubovany 34,60 €

12/2023

AB-BA ambulancia s.r.o. 45315302 Antolská 4, Bratislava 11,35 €

-

AB-EuroMarket, s.r.o. 36707953 A. Žarnova 10, Prievidza 408,90 €

-

AB-FB s. r .o. 55229620 Salka 431, Salka 29,74 €

-

AB-stavebniny s. r. o. 44626291 521, Lúky 3 579,02 €

-

AB-Trade, s. r. o. 47014211 Kukučínova 111/5, Nováky 580,00 €

-

AB-Work s. r. o. 53388135 Zavarská 10/H8023, Trnava 4 451,48 €

-

ABA REALITY Sk s.r.o. 51402114 Mierová 12, Bratislava II 706,30 €

-

ABA SK alfa s. r. o. 44924232 Svetlá 1, Bratislava 5 799,92 €

-

ABA VT s.r.o. 47512814 Hencovská 2086/119, Hencovce 4 238,78 €

-

Abaffy Erik Peter 51947641 Uzlovská 3784/1, Martin 416,85 €

-

Abaffy Stanislav 33236925 M. Hattalu 2050/18, Dolný Kubín 1 579,88 €

-

ABAMIA s.r.o. 47605774 Na Sihoti 1162/31, Dolný Kubín 16 831,34 €

-

ABARA s.r.o. 51060116 Nábrežná 826/54, Smižany 5 065,47 €

-

Abari Tibor JAS 935/4, Čierny Brod 1 038,76 €

-

Abašanov Peter 43563031 9.mája 2141/13, Brezno 1 748,22 €

-

Abaso s. r. o. 52377318 Opatovce 37, Opatovce 2 173,93 €

-