Page title

Senica – pobočka pozýva zamestnávateľov na seminár k novele zákona dňa 27. januára 2023

Termín:
27. január 2023 (piatok)

Začiatok: 9.00 h
Prezentácia účastníkov od 8.30 h
Predpokladané ukončenie seminára: 13.00 h

 

Miesto:
Mestský úrad Senica,

Štefánikova ul.1408/56

Zasadacia miestnosť na prízemí (za pokladňou a podateľňou)

 

Program:

 1. Zmeny vo vylúčení v zmysle § 140
 2. Inštitút odvodovo odpočítateľnej položky OOP
 3. Nový druh dohody o pracovnej činnosti – dohodár a sezónne práce
 4. Zmeny pri určovaní vymeriavacieho základu
 5. Zber analytických údajov
 6. Generálny pardon  2023
 7. Zmeny v dôchodkovom poistení
 8. Diskusia

Otázky a podnety týkajúce sa tém uvedených v programe, ktoré požadujete prekonzultovať na stretnutí, môžete zaslať emailom na adresu dana.slovikova@socpoist.sk do 24. januára 2023 do 10.00 h.

 

Podmienky účasti:

 • Záväznú účasť nahláste emailom na adresu dana.slovikova@socpoist.sk                                do 24.1.2023 do 10.00 h
 • Do predmetu emailu je potrebné uviesť: „seminár“ a do textu emailu priezvisko a meno účastníka, organizáciu, emailový a telefonický kontakt
 • Seminár je bezplatný
 • Kapacita: 70 miest
 • Lektori: zamestnanci oddelenia poistného, oddelenia dôchodkového poistenia pobočky Senica

Tešíme sa na stretnutie s vami.