Page title

Ústredie

Formulár pre otázky

Text

Chcete sa nás niečo opýtať o vašom sociálnom poistení?

Položte nám otázku prostredníctvom nášho elektronického formuláru.

FORMULÁR PRE OTÁZKY

Podateľňa

Text

Kontakt pre zásielky mailom:

podatelna@socpoist.sk

Kontakt pre zásielky poštou: 

Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta č. 8., 813 63 Bratislava

 

Úradné hodiny podateľne:

Pondelok

08.00 – 17.00 h

Utorok

08.00 – 16.00 h

Streda

08.00 – 16.00 h

Štvrtok

08.00 – 16.00 h

Piatok

08.00 – 15.00 h

 

Nahlasovanie korupcie

Text

Kontakt pre nahlasovanie korupcie (neslúži na poradenstvo): bezkorupcie@socpoist.sk