Page title

Posielať dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty

Rozhodli ste sa, že už nechcete, aby vám dôchodok chodil na účet v banke? Uprednostňujete poberanie dôchodku v hotovosti prostredníctvom pošty? O zmenu môžete požiadať z akýchkoľvek dôvodov jednoduchou žiadosťou.

Ako postupovať?

Text

1. Napíšte neformálnu žiadosť (list), v ktorej požiadate, aby vám bol dôchodok posielaný v hotovosti na vašu adresu prostredníctvom pošty. V žiadosti nezabudnite uviesť presnú adresu vášho bydliska. 

2. Podpísanú žiadosť doručte:

  • ústrediu Sociálnej poisťovne (Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava 1) alebo
  • prostredníctvom eSchránky, ak ju máte aktivovanú a využívate elektronický občiansky preukaz – eID (viac informácií nájdete na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk).

3.  Počkajte na písomné oznámenie Sociálnej poisťovne o vykonanej zmene. 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: 
Obsah

Ak vám pred podaním žiadosti chodil dôchodok na účet v banke, ktorý sa chystáte zrušiť, nerušte ho skôr, ako dostanete zo Sociálnej poisťovne oznámenie o výplate dôchodku v hotovosti prostredníctvom pošty. V opačnom prípade môže dôjsť k prerušeniu výplaty dôchodku. 

Ako dlho trvá, kým mi Sociálna poisťovňa vyplatí dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty?

Text

Maximálne tri mesiace, tie však treba počítať od dátumu splátky dôchodku nasledujúcej po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť doručená Sociálnej poisťovni. To znamená, že ak bola vaša žiadosť Sociálnej poisťovni doručená napríklad 10. januára a výplatný termín vášho dôchodku je 20. deň v mesiaci, dôchodok budete mať vyplatený poštou najneskôr 20. apríla daného roku.