Page title

Elektronický účet poistenca je tu pre vás
Získajte údaje online a šetrite čas i peniaze
Získajte údaje online a šetrite čas i peniaze.
Koniec papiera a návštev úradov
Sledujte si ePN cez Elektronický účet poistenca v pohodlí domova
Koniec papiera a návštev úradov
Novinky a aktuálne informácie mailom
Buďte informovaní o sociálnom poistení
Buďte informovaní o sociálnom poistení
Na čo prispievam? Na čo mám nárok?
Sociálne poistenie na Slovensku v skratke
Sociálne poistenie na Slovensku v skratke
Domáce dôchodky
0800 123 123
Zahraničné dôchodky
0800 500 599
eSlužby
0906 171 737
Ostatné
0906 171 989

Zistite teraz veci jednoduchšie!

Zvoľte si životnú situáciu, v ktorej sa nachádzate alebo vašu rolu v sociálnom poistení a nájdite všetky dostupné informácie a postupy, ako si v Sociálnej poisťovni vybavíte to, čo potrebujete. Ľahšia orientácia a zrozumiteľnejší obsah na novom webe – rýchlejšie informácie i vybavenie.

Aktuality a dôležité informácie

aktuality
28.11.2022

Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) budú od roku 2023 platiť nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie. Odvody za január bude potrebné uhradiť najneskôr do 8. februára 2023. Minimálne poistné bude pre ...

aktuality
25.11.2022

Sociálna poisťovňa uviedla verejnosti novú webstránku, ktorá nahrádza pôvodný, takmer dve dekády starý a komplikovaný web. V centre diania je tak po novom klient a situácie, v ktorých sa počas života môže ocitnúť. Nová webstránka zároveň zohľadňuje aktuálne štandardy štátnych a verejnoprávnych...

dochodok aktuality 2
22.11.2022

Dôchodca, ktorý poberá dôchodok v hotovosti na pošte a často cestuje na dlhší čas mimo svojho domova, môže v záujme včasného doručenia dôchodku zmeniť spôsob jeho doručovania na účet v banke. V tom prípade bude mať dôchodok k dispozícii kdekoľvek sa zdržiava. Musí však o zmenu požiadať Sociáln...

dochodok
21.11.2022

Sporitelia v II. pilieri pri prestupe do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti už od budúceho roka nebudú potrebovať akceptačný list zo Sociálnej poisťovne. S účinnosťou od 1. januára 2023 zaniká sporiteľom, ktorí majú záujem v rámci II. dôchodkového piliera prestúpiť do inej dôchodkovej s...

aktuality dochodok
16.11.2022
TOP

Sociálna poisťovňa pripravila na základe doterajších podnetov od klientov prehľad najčastejších otázok a odpovedí k aktuálnej téme – rodičovský dôchodok (známy tiež ako rodičovský bonus). Odkedy vzniká nárok na rodičovský dôchodok? Kedy sa dôchodca-rodič dozvie, že má na tento dôchodok nárok? ...