Page title

Opätovne požiadať o dávku v nezamestnanosti

Už ste v minulosti žiadali o dávku v nezamestnanosti a neviete, či môžete o ňu požiadať opätovne? Pozrite si, za akých podmienok je to možné.

Kedy mȏžem požiadať o dávku v nezamestnanosti opätovne?

Text

V prípade, že ste nevyčerpali celé 6 mesačné podporné obdobie a ak sa v období kratšom ako dva roky opätovne zaradíte do evidencie uchádzačov o zamestnanie a opätovne požiadate o dávku v nezamestnanosti, vznikne  vám nárok na dočerpanie zostávajúcej časti podporného obdobia. 

Aká bude suma dávky v nezamestnanosti, keď o ňu znova požiadam?

Text

Suma dávky bude totožná s tou predchádzajúcou.

Kedy mi nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká?

Text
  • Keď vás vyradia z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Ak sa tak stane, Sociálna poisťovňa vám zastaví vyplácanie dávky aj v prípade, že ste ešte nevyčerpali celé podporné obdobie.
  • Ak budete v období kratšom ako dva roky opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie a dočerpáte celé podporné obdobie.

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Ak uplynú od obdobia, kedy ste boli zaradený/á do evidencie uchádzačov o zamestnanie dva roky (viac ako 730 dní), počas ktorých ste mali hradené poistenie (ako zamestnanec či dobrovoľne poistený), vzniká vám nárok na novú dávku. Tá sa bude vyrátavať podľa vašej mzdy (dobrovoľného poistenia a pod.) za toto obdobie, takže sa automaticky zmení aj jej výška oproti predošlej dávke.