Page title

Určiť výšku dávky v nezamestnanosti

Vznikol vám nárok na dávku v nezamestnanosti a chcete si vypočítať jej približnú výšku? Poradíme vám, ako na to.

Od čoho sa odvíja výška mojej dávky v nezamestnanosti?

Text
 • Od vašej hrubej mzdy za posledné dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Zjednodušene možno povedať, že výška vašej dávky bude zhruba polovica vášho hrubého mesačného príjmu, resp. jeho priemeru za dva roky pred tým, než ste sa zaevidovali na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Výška dávky v nezamestnanosti  na jeden deň je 50 % denného vymeriavacieho základu. To znamená, že ak ste napríklad dva roky pred zaevidovaním sa zarábali 1000 eur mesačne (hrubá mzda), vaša dávka v nezamestnanosti v roku 2023 by mala byť zhruba 500 eur.

 

Výpočet vymeriavacieho základu

Čo je to vymeriavací základ a ako si ho vypočítam?

 • Vymeriavací základ je suma, z ktorej ste zaplatili poistné na poistenie v nezamestnanosti (hrubý príjem). Denný vymeriavací základ  sa vypočíta ako súčet vymeriavacích základov (hrubých príjmov) dosiahnutých v rozhodujúcom období, ktorý sa vydelí počtom kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia.
 • Ak už ste požiadali o dávku v nezamestnanosti, v rozhodnutí o priznaní tejto dávky vám Sociálna poisťovňa oznámi denný vymeriavací základ a výšku dávky za deň. Výšku dávky v nezamestnanosti za mesiac vypočítate tak, že výšku dávky za deň vynásobíte počtom dní príslušného mesiaca.
 • Ak ste v rozhodujúcom období dvoch rokov pracovali v krajine EÚ/EHP, Švajčiarsku alebo Spojenom kráľovstve (do 31.12.2020), výška dávky sa určí z príjmu, ktorý ste dosiahli v rámci poslednej zárobkovej činnosti v zahraničí.  Príjem potvrdí príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia štátu, v ktorom ste pracovali. Aj v takomto prípade bez ohľadu na výšku zárobku, môžete dostať len maximálnu dávku stanovenú slovenskou legislatívou.
 • Ak ste v rozhodujúcom období dvoch rokov pracovali v krajine EÚ/EHP, Švajčiarsku alebo Spojenom kráľovstve (do 31.12.2020), výška dávky sa určí z príjmu, ktorý ste dosiahli v rámci poslednej zárobkovej činnosti v zahraničí.  Príjem potvrdí príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia štátu, v ktorom ste pracovali. Aj v takomto prípade bez ohľadu na výšku zárobku, môžete dostať len maximálnu dávku stanovenú slovenskou legislatívou.
 • Ak ste boli v rozhodujúcom období, teda dva roky pred zaradením do evidencie, iba na rodičovskej dovolenke (ktorá plynulo prešla z materskej dovolenky) počas trvania pracovného pomeru, dávka sa vypočíta z príjmu pred čerpaním rodičovskej dovolenky. Ak ste si platili dobrovoľné poistenie (komplexné dobrovoľné poistenie), výšku dávky si vypočítate z vymeriavacieho základu, ktorý ste si sami pre platenie poistného určili.

Existuje minimálny a maximálny vymeriavací základ ?

 •  Áno. Ak aj bol váš zárobok vyšší, nemôžete prekročiť strop vymeriavacieho základu daný zákonom. Minimálny a maximálny vymeriavací základ sa však mení vždy 1. júla kalendárneho roku. 
 • Viac informácií pozri v časti Poistenie v nezamestnanosti. 

 

Kedy sa bude dávka v nezamestnanosti vyplácať?

Text
 • Dávka v nezamestnanosti sa vypláca väčšinou do 15. kalendárneho dňa v mesiaci (za predošlý mesiac), a to v prípade, že vám dávka bude vyplácaná na účet.
 •  Ak budete poberať dávku v hotovosti na adresu, dostanete ju medzi 18. a 27. dňom v mesiaci.