Page title

Zistiť, ako dlho budem dávku v nezamestnanosti dostávať

Požiadali ste o dávku v nezamestnanosti a chcete vedieť, ako dlho ju budete dostávať?

Ako dlho trvá podporné obdobie počas ktorého budem dostávať dávku v nezamestnanosti?

Text

Dávku v nezamestnanosti vypláca Sociálna poisťovňa 6 mesiacov (podporné obdobie), a to odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie do zániku podporného obdobia. Ak však nie sú dodržané podmienky na jej výplatu, výplatu dávky zastaví Sociálna poisťovňa aj skôr. 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Aby ste mohli poberať dávku, je potrebné aktívne spolupracovať s úradom práce. Dodržiavať stanovené termíny a pravidelne sa hlásiť pridelenému pracovníkovi. Inak sa vám môže stať, že vás vyradia z evidencie uchádzačov o zamestnanie a v tom okamihu vám zaniká i nárok na dávku.

 

Kedy mi nárok na dávku zaniká?

Text

Okrem uplynutia podporného obdobia, nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká vždy aj:

  • dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
  • dňom smrti fyzickej osoby,
  • jednorazovým vyplatením 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia.