Page title

Prihlásiť sa na dobrovoľné poistenie

Čo je to dobrovoľné poistenie?

Text

Je to sociálne poistenie, ktoré zahŕňa nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Ide o rovnaké poistenie ako povinné sociálne poistenie, ale hradíte si ho sami. Môžete si vybrať buď komplexné poistenie (nemocenské, dôchodkové a poistenie v nezamestnanosti) alebo kombináciu dvoch poistení (dôchodkové a nemocenské), či samostatné dôchodkové poistenie. Povinne poistená SZČO môže využiť ešte samostatné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti alebo v kombinácii s dobrovoľným dôchodkovým poistením. Na rozdiel od povinného poistenia sa sami rozhodujete, aké obdobie si budete poistenie platiť a koľko budete platiť.

Prečo sa oplatí dobrovoľne poistiť?

Text

Dobrovoľné poistenie je užitočné napríklad aj pre tých, ktorým sa po skončení štúdia nepodarí hneď zamestnať (nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká až po odpracovaní 730 dní), resp. pre ženy, ktoré sa chystajú na materskú dovolenku (nárok na materskú dávku vzniká až po odpracovaní 270 dní). Tiež v prípade, že si chcete prilepšiť k dôchodku, ste SZČO a váš príjem nepresahuje stanovenú výšku príjmu pre vznik povinného poistenia a chcete zabezpečenie v prípade straty príjmu.

Aké podmienky musím splniť, aby som sa mohol prihlásiť na dobrovoľné poistenie?

Text
  • dovŕšiť vek 16 rokov,
  • mať trvalý pobyt alebo povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt na území SR.

Aké poistenia (balíky poistení) mám ako študent k dispozícii?

Text
  • komplexný balík dobrovoľného poistenia (nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti),
  • balík dobrovoľného poistenia bez poistenia v nezamestnanosti (nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie),
  • samostatné dobrovoľné dôchodkové poistenie. 

Ako sa prihlásim na dobrovoľné poistenie?

Text

Na dobrovoľné poistenie sa prihlásite prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby (RLFO), ktorý vyplníte ako prihlášku dobrovoľne poistenej osoby (DPO). 

Stručný postup nájdete tu: AKO SA PRIHLÁSIM NA DOBROVOĽNÉ POISTENIE  

Ďalšie informácie o dobrovoľnom poistení nájdete tu: DOBROVOĽNE POISTENÝ