Page title

Ako požiadať o náhradu za bolesť

Čo je náhrada za bolesť?

Text

Z úrazového poistenia môžete dostať jednorazovú dávku, ktorá má kompenzovať poškodené zdravie (alebo liečbu) v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Mám nárok na náhradu za bolesť?

Text

Ak ste utrpeli pracovný úraz alebo vám bola zistená choroba z povolania, máte nárok na náhradu za bolesť, ak:

Kedy mám nárok na náhradu za bolesť?

Náhrada za bolesť sa poškodenému poskytuje na základe lekárskeho posudku, v ktorom posudzujúci lekár bodovo ohodnotil bolesť ako ujmu spôsobenú poškodením na zdraví následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, jeho liečením alebo odstraňovaním následkov.

Ako požiadam o náhradu za bolesť?

Text

Nárok na náhradu za bolesť si uplatníte podaním Žiadosti o priznanie náhrady za bolesť v pobočke Sociálnej poisťovne. Nezabudnite priložiť aj Lekársky posudok o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia vyplnený v časti „A. Hodnotenie bolestného“ posudzujúcim lekárom (lekár, ktorý Vás naposledy liečil v súvislosti s poškodením na zdraví).

Text

Viac informácií nájdete v časti ÚRAZOVÉ POISTENIE - NÁHRADA ZA BOLESŤ.