Page title

Ako sa prihlásim do Sociálnej poisťovne?

Ak ste fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje inej osobe príjem zo závislej činnosti, máte voči Sociálnej poisťovni určité povinnosti. Ako prvé je potrebné prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne.

Text

Spôsob prihlásenia sa do Sociálnej poisťovne závisí od toho, či sa ako zamestnávateľ prihlasujete po prvýkrát alebo ste už v minulosti ako zamestnávateľ boli prihlásený. 

Boli ste už niekedy v minulosti ako zamestnávateľ prihlásený?

  • NIE, toto je moje prvé prihlásenie:

Odovzdáte Sociálnej poisťovni Registračný list zamestnávateľa. Ten môžete odovzdať príslušnej pobočke buď v papierovej forme (Registračný list zamestnávateľa), alebo elektronicky cez portál www.slovensko.sk.

  • ÁNO, toto je opakované prihlásenie
  1. Prihláste sa elektronicky do eSlužieb na portáli Sociálnej poisťovne.
  2. Vyberte tlačivo Registračný list zamestnávateľa, označte možnosť ,,prihláška" a vyplnenú prihlášku odošlite.
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Obsah

Prihlásiť sa musíte najneskôr deň pred začiatkom zamestnávania prvého zamestnanca.

DOBRÁ RADA:
Obsah

Príslušnou je pobočka podľa miesta útvaru, ktorý vedie evidenciu miezd alebo pobočka podľa sídla zamestnávateľa, v prípade, že zamestnávateľ si nespracúva mzdy interne.

Opätovné prihlásenie si môžete aktivovať aj keď už so svojimi dokumentmi v eSlužbách nepracujete. Stačí, ak vám zostali prístupy a nepožiadali ste o ich odobratie.