Page title

Správne vyplniť evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP)

Ako správne vyplniť evidenčný list do dôchodkového poistenia (ELDP)?

Text

Ako správne vyplniť evidenčný list do dôchodkového poistenia (ELDP)?

  1. Za každý pracovný vzťah vyplňte elektronický ELDP zvlášť.
  2. Dôkladne skontrolujte správnosť všetkých údajov.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Obsah

Pri poistencoch narodených pred 1.1.1985 uveďte údaje podľa predpisov účinných pred 1.1.2004.

Text

Pri zamestnancoch s nepravidelným príjmov vzniká dôchodkové poistenie najskôr od 1.1.2011, pri dohodároch najskôr od 1.1.2013. 

Vymeriavací základ, obdobie dôchodkového poistenia, dátum vzniku a zániku pracovného vzťahu.

Za koho nevypĺňam evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP)?

Text

ELDP nevyhotovujete za nasledujúce osoby:

  • študenti-brigádnici (dohoda o brigádnickej práci študentov), ak si uplatnili odvodovú odpočítateľnú položku (pred 1. januárom 2023 výnimku z platenia poistného)  a ich príjem po celé obdobie trvania dohody nepresiahol mesačnú hraničnú výšku príjmu,
  • dôchodcovia-dohodári, ak ich príjem po celé obdobie trvania dohody nepresiahol mesačnú hraničnú výšku príjmu,
  • zamestnanci s odvodovou úľavou, ak ich príjem nepresiahol hraničnú výšku príjmu,
  • zamestnanci, ktorí za celé obdobie trvania právneho vzťahu nemali žiadny príjem a zároveň vylúčenú povinnosť platiť poistné na dôchodkové poistenie – za obdobie po 31. máji 2022, ak pracovný pomer vznikol po 31. máji 2022, 
  • zamestnanec s nepravidelným príjmom, ak nemal vymeriavací základ.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Obsah

Ak má študent-brigádnik alebo dôchodca-dohodár príjem vyšší, ako stanovená hranica, potom musíte vyhotoviť ELDP. Uvediete v ňom obdobie dôchodkového poistenia osoby, čiže mesiace, v ktorých bola prekročená hraničná suma.

DOBRÁ RADA:
Obsah

Presné postupy zamestnávateľov v súvislosti s vypĺňaním evidenčných listov dôchodkového poistenia sú podrobne vysvetlené tu: