Page title

Zaslať opravné mesačné výkazy a výkazy poistného

Čo je opravný výkaz?

Text

Ak zistíte, že ste v Mesačnom výkaze poistného a príspevkov, alebo vo Výkaze poistného a príspevkov uviedli nesprávny údaj, zašlite kompletný opravný výkaz vrátane všetkých kompletných príloh.