Page title

Dôchodcovia, pozor: Na oznámenie sumy dôchodku z cudziny máte už len pár dní

Sociálna poisťovňa pripomína dôchodcom, ktorí okrem dôchodku zo Slovenska súčasne poberajú dôchodok zo zahraničia, že na účely určenia sumy tzv. 14. dôchodku je potrebné do 4. novembra 2022 oznámiť sumu naposledy vyplateného dôchodku z cudziny. Na oznámenie tak ostáva už len pár dní. 

Práve súčet domáceho a zahraničného dôchodku má vplyv na výšku decembrového príspevku. Formulár je dôležité vyplniť a odoslať do piatka 4. novembra 2022 najmä preto, aby tzv. 14. dôchodok nebol vyplatený vo vyššej sume ako stanovuje zákon. Poberateľovi dôchodku, ktorému sa vyplatí tzv. 14. dôchodok vo vyššej sume, vznikne povinnosť vrátiť sumu, ktorá nemala byť vyplatená.
Oznámiť sumu dôchodku z cudziny je možné elektronickým formulárom, ktorý je dostupný na webovej stránke Sociálnej poisťovni tu: eFormulár. 

Tento príspevok bude Sociálna poisťovňa dôchodcom vyplácať v decembrových výplatných termínoch.

V prípade otázok ohľadom vyplnenia alebo odoslania e-formulára môžu dôchodcovia kontaktovať Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne na bezplatných telefónnych číslach: 0800 123 123 alebo 0800 500 599 (pre volania zo Slovenskej republiky) a telefónnych číslach +421 906 171 965, +421 2 3247 1965 alebo + 421 906 171 020 (pre volania zo zahraničia), príp. cez Formulár pre otázky. Informácie a potrebné poradenstvo, prípadne asistenciu pri vyplnení elektronického formulára poskytne aj ktorékoľvek informačno-poradenského pracovisko ústredia alebo pobočky Sociálnej poisťovne.