Page title

Dôchodková hodnota na rok 2023 bude 16,4764 eur

Sociálna poisťovňa stanovila aktuálnu dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 na 16,4764 eur.

Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2023, použije sa dôchodková hodnota 16,4764 eur.

 

Od 1. januára 2023 sa ADH každoročne upraví na 95 % nárastu priemernej mzdy za 3. štvrťrok daného roku voči 3. štvrťroku predchádzajúceho roku.

 

Prehľad súčasných aj historických aktuálnych dôchodkových hodnôt ako aj vzorce ich výpočtu nájdete na webe Sociálnej poisťovne TU: Sociálna poisťovňa (socpoist.sk)

 

 

Na porovnanie nárastu dôchodkov pred ich pravidelnou valorizáciou uvádzame všeobecný ilustračný príklad. Ide o prepočet dôchodku poberaného v roku 2022 a 2023, pri ktorom sme vychádzali zo sumy priemernej mzdy v roku 2022:

 

  • Ak výpočet dôchodku podľa parametrov v roku 2022 vychádzal na 661,70 eur pred valorizáciou, tak výpočet dôchodku podľa parametrov v roku 2023 vychádza na 720,50 eur pred valorizáciou.