Page title

eFormuláre a eSlužby Sociálnej poisťovne sú prístupné

Sociálna poisťovňa oznamuje, že eFormuláre sú už pre klientov dostupné a rovnako je obnovený aj prístup do eSlužieb s elektronickým občianskym preukazom (eID).

Sociálna poisťovňa zabezpečila opätovnú dostupnosť eFormulárov, ktoré klienti využívajú prostredníctvom webového portálu Sociálnej poisťovne. Pri eFormulároch ide predovšetkým o žiadosť o pandemické ošetrovné, žiadosť o nemocenské pri karanténe/izolácii a žiadosť o tehotenské, ktoré klienti môžu opäť zasielať priamo z prostredia eFormulárov elektronicky.

Uvedená situácia nemá vplyv na nárok na dávku, keďže o dávku je možné požiadať aj spätne (do 3 rokov). V nevyhnutnom prípade majú klienti možnosť požiadať o dávky tradičným spôsobom – návštevou pobočky alebo zaslaním poštou.   

Rovnako už funguje aj prístup do eSlužieb pri prihlasovaní sa prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu (eID), ktorý ako jediný spôsob prihlásenia využívajú približne 3 percentá klientov.

Ďalší klienti majú súčasne zriadenú aj inú metódu – prístup pomocou mena, hesla a mobilnej aplikácie, ktorý nebol obmedzený a ďalej bez prerušenia funguje. Aj v tejto súvislosti odporúčame klientom, aby si aktivovali i tento spôsob prihlásenia do eSlužieb a v prípade potreby mali k dispozícii obe možnosti. Po prihlásení do eSlužieb prostredníctvom eID si klienti môžu sami zriadiť aj druhý prístup – s menom, heslom a mobilnou aplikáciou. Rovnako to platí aj naopak – po prihlásení do eSlužieb pomocou mobilnej aplikácie, si klienti môžu zriadiť a doplniť aj prístup s eID. (V prípade napr. nefungovania prístupu cez eID, je potrebné pre zriadenie prístupu s mobilnou aplikáciou kontaktovať svoju pobočku Sociálnej poisťovne.) 

Klientom sa za komplikácie pre obmedzenie elektronického kontaktu so Sociálnou poisťovňou ospravedlňujeme.